Norge

Staten og entreprenør må betale giganterstatning. Kommunen mener kaianlegget ble totalskadet.

Staten og et entreprenørselskap må ut med over 70 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger til Båtsfjord havn etter strid om skade på kaien i fiskeværet.

Båtsfjord kommune og det kommunale havneselskapet krevde opprinnelig 110 millioner kroner i erstatning for skadene de mener havneanlegget ble påført.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Ifølge en 94 sider lang dom fra Indre Finnmark tingrett må de saksøkte ta ansvaret for at mudrings- og sprengingsarbeider førte til utglidninger og omfattende skader på kaianlegget.

Båtsfjord kommune og det kommunale havneselskapet krevde opprinnelig 110 millioner kroner i erstatning for arbeidene da rettssaken gikk i Finnmark i fjor høst. Ifølge kommunen ble 500 meter av kaianlegget i kommunesenteret totalt ødelagt fordi arbeidene skjedde for nær kaikanten.

Prøvde å løse saken utenfor rettsapparatet

I dommen, som ble avsagt onsdag, heter det at staten ved Samferdselsdepartementet og entreprenørselskapet må betale nær 65 millioner i erstatning. I tillegg må de ut med 5,25 millioner kroner i saksomkostninger.

Havnesjef Morten Albertsen i Båtsfjord er på reise, og har ikke fått satt seg ordentlig inn i dommen.

– Vi er fornøyd med at vi har vunnet saken, men det er for tidlig for meg å si noe særlig mer enn det, før jeg har lest domsslutningene, sier han.

– Dette er en trist sak som vi har forsøkt å løse utenom rettsapparatet, legger han til.

Tidligere i år leverte kommunen stevning mot staten og entreprenøren. Gjennom rettssaken har kommunens advokat Olav Johansen fremført at to kaier på ca. 500 meter ble totalt ødelagt på grunn av feil som ble gjort ved sprengningsarbeider og mudring for tett opp til kaikanten.

I rettssaken sa de to saksøkte partenes advokater at kommunen selv måtte ta ansvar for måten mudringsarbeidet skjedde, og at arbeidet skjedde på deres eget initiativ.

Håkon Christian Nyhus fra Regjeringsadvokaten representerte staten i søksmålet.

– Dette er en lang dom som departementet nå vil gå grundig gjennom, før vi vurderer videre skritt, er hans korte kommentar.

Advokat Marcus Christian Lindstrøm som representerte entreprenøren Per Aarsleff A/S, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse om kommentar.

Les mer om

  1. Båtsfjord
  2. Samferdselsdepartementet
  3. Kystverket