Hvit vask? Nei, takk

Aleksandra Eriksen har møtt over hundre polske kvinner som vasker svart, og som ønsker å få papirene i orden. Men de norske familiene sier nei når prisen øker.

Daglig leder Aleksandra F. Eriksen i Polish Connection synes det snakkes for lite om alle nordmennene som kjøper svarte tjenester.

Eriksen er daglig leder i Polish Connection, et konsulentfirma som har spesialisert seg på arbeidsinnvandring mellom Polen og Norge. Hun mener det skapes et inntrykk av at polske arbeidere ønsker å arbeide svart. En fersk Fafo-rapport slo fast at tre av fire polakker som vasker i norske hjem, ikke betaler skatt. De aller fleste av disse er kvinner.— Det er ikke slik at de vil jobbe svart. Det er husholdningene som ikke er villig til å betale mer, sier Eriksen.

Oslo vest.

Hun sier at det ofte dreier seg om familier på Oslos vestkant. Siden hun startet opp i 2004, har Eriksen møtt mange enkeltskjebner. - Siden 2004 har vi møtt over hundre polske jenter som er i renholdsbransjen; alle jobbet svart. De har kommet til oss i håp om å endre tilværelsen sin som er fylt med frykt for kontroll når noen ringer på døren når de er alene i en enebolig i Vettakollen, og som står helt uten rett til helsetjenester, ferie og pensjonspoeng. Men bare et fåtall har klart å gjøre noe med det, sier Eriksen. Hun kjenner til polske kvinner som har reist til Norge for å tjene penger, mens barna har blitt igjen i Polen, og har jobbet svart i norske hjem. Hun sier at mange kommer til henne for å komme ut av gråsonen og inn på det lovlige arbeidsmarkedet. Flere av dem har oppdragsgivere som er blitt redd for kontroller fra skattevesenet. Derfor bes renholderen om å etablere egne firma.

Uten dårlig samvittighet.

— Vi kan ikke være naive. På denne måten støtter vi svart arbeid, kjøper ulovlige tjenester, vi anbefaler dem videre til familier og naboer og har ingen dårlig samvittighet. Tvert imot, det er nesten som de er stolte over både å ha en vaskehjelp og få råd til sydenferie, fordi vi er flinke til å "fikse" det på denne måten, sier Eriksen. Administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen mener det må bli mindre interessant å bruke svart arbeid. Han viser til Finland, der de har innført et fradrag i skatten for kjøp av husholdningstjenester. Stordrange tror at dette også vil øke inntekten til staten, gjennom skatt og trygdeavgift.

Skattefradrag.

— I Finland har man fått ned andelen svart arbeid fra 64 prosent til 24 prosent. Vi synes dette er en måte å jobbe mot svart arbeid, sier Stordrange. Ifølge en spørreundersøkelse svarte nesten halvparten at det var greit med svart betaling for mindre arbeid på hus eller hytte.