Flere medier: Ny analyse bekrefter funn av Jan Helge Andersens DNA

Nye DNA-analyser av gamle sporprøver i Baneheia-saken viser enda et funn mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen, ifølge flere medier.

Politiets krimteknikere i arbeid ved åstedet i mai 2000.

VG skriver at DNA-eksperter i utlandet har gjennomført nye analyser av gamle sporprøver i Baneheia-saken i forbindelse med at Oslo politidistrikt har etterforsket saken på nytt.

Ekspertene har nå fått bekreftet Jan Helge Andersens DNA i prøvene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen. I 2000 slo ekspertene fast at denne prøven inneholdt funn som kun pekte mot Viggo Kristiansen eller 54,6 prosent av den mannlige befolkningen.

I de nye undersøkelsene som er gjort i utlandet nå, fant man ingen spor etter Viggo Kristiansen i sporprøven som ble sjekket.

Bekrefter tidligere funn

Det var i mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Andersen ble dømt for overgrepet og drapet på Sørstrønen og medvirkning til Kristiansens voldtekt av den andre jenta i Baneheia i mai 2000.

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i mai 2000. De ble åtte og ti år gamle.

Det var i fjor høst at det først ble kjent at det var påvist DNA fra Andersen på begge jentene, også Paulsen som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

NRK skriver at det er funnene Rettsmedisinsk institutt gjorde i fjor høst som nå er bekreftet av ekspertene i utlandet.

Også Fædrelandsvennen skriver at de har opplysninger om at nye analyser viser Andersens DNA på Paulsen.

Viktig for å få ferdig etterforskningen

I februar sa statsadvokat Andreas Schei til NTB at svarene på DNA-analysene som gjennomføres i utlandet, er viktige for å få ferdigstilt den nye etterforskningen. Den nye etterforskningen gjøres i forbindelse med at straffesaken mot Kristiansen i fjor ble gjenopptatt.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling mot Kristiansen i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Hverken Andersens advokat Svein Holden, Kristiansens advokat Arvid Sjødin eller Oslo statsadvokatembeter ønsker å kommentere saken overfor VG.