Andøya kommer tilbake. Men kan ikke brukes i krig.

Regjeringen kaller Russlands invasjon av Ukraina for en ny epoke for norsk sikkerhet. Det norske forsvaret er ikke godt nok. Nå kommer tiltakene.

I flere tiår har overvåkingsfly av typen P-3 Orion fløyet fra Andøya flystasjon. Også USA har brukt basen flittig de siste årene, ikke minst i 2018. Men beskyttelse for flyene her er i det daglige nærmest fraværende. Bildet er fra 2015.

Fredag bekreftet forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at Andøya flystasjon skal bli «en permanent militær mottaksbase for allierte styrker».

Det skjer åtte år etter at det ble vedtatt at basen skulle legges ned. Den skulle kun ivaretas som en slags reservebase.

Nå skriver regjeringen at langtidsplanen for Forsvaret hadde vesentlige mangler: «Det ble tatt risiko på mange områder».

Forsvarsminister Odd Roger Enoksens budskap er at forsvaret ikke holder mål. Beredskapen er ikke som den bør være. Evne til å ta imot allierte er ikke god nok.

Vedtaket om å beholde Andøya kommer som følge av en ny trusselsituasjon. Årsaken er krigen i Ukraina og det faktum at Russland viser at de bruker militærmakt som politisk virkemiddel. Regjeringen kaller det en ny epoke for norsk sikkerhet.

«Selv om det fortsatt vurderes som lite sannsynlig at Russland vil angripe et NATO-land, har den russiske invasjonen av Ukraina store konsekvenser for norsk sikkerhet», heter det i regjeringens nye plan for å styrke forsvaret nå.

– Hva innebærer permanent base for mottak av allierte?

– Å ta vare på infrastruktur og å vedlikeholde basen, inkludert lang rullebane. Det skal legges til rette for trening og øving her, sier Enoksen til Aftenposten.

Slik skal Forsvaret styrkes

Fredag la Regjeringen frem sin plan for å styrke Forsvaret på kort sikt. Kort oppsummert er hovedpunktene slik:

  • Marinen skal seile mer i nordområdene.
  • Hæren skal øve mer.
  • Reaksjonstiden skal ned i Hæren.
  • Heimevernet skal øve mer. Det blir årlig trening for innsatsstyrkene.
  • Ammunisjon skal kjøpes raskere, i samarbeid med nære allierte.
  • Mottak av allierte skal styrkes.

Samtidig fortalte forsvarsminister Odd Roger Enoksen at materiell er forsinket og koster mer enn planlagt.

  • Nye ubåter er to år forsinket.
  • Utbyggingen på Evenes og Ørlandet blir dyrere enn planlagt.
  • Problemene med NH90-helikoptrene er ikke løst. Det gir utfordringer for fregattene og kystvakten.
  • Vedlikeholdsetterslep på bygg og anlegg er betydelig.

Flystasjon uten luftvern

Den største symbolsaken i regjeringens plan er likevel Andøya. Den nye beslutningen om Andøya kommer til tross for at det ikke finnes luftvern som kan beskytte flystasjonen.

Det lille Norge har av luftvern, er i hovedsak plasser rundt Ørland, der de fleste F-35-flyene er plassert.

Hvis ikke Norge og allierte i en krigssituasjon har full luftkontroll over Norge i nord, vil det være svært risikofylt å bruke flystasjonen. Flystasjonen ligger åpent til.

Militært sett er det enklere å beskytte Evenes, men der det ikke plass til et omfattende mottak av allierte fly.

Enoksen sier at Andøya har infrastruktur til bruk også i en krigssituasjon. Men han bekrefter at det ikke finnes luftvern her.

– Hva må til for at Andøya skal kunne brukes i en krigssituasjon, der Norge ikke har kontroll i luften?

– Det kan jeg ikke svare på i dag. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig luftvern er.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen under et på besøk på Andøya flystasjon mandag 1. november 2021. Da var fortsatt planen å legge ned flystasjonen.

Lagt ned til store protester

Vedtaket om å legge ned Andøya ble gjort til store protester. Det etterfulgte vedtaket om å legge ned Bodø hovedflystasjon. Forsvaret har aldri lagt skjul på at det rent militært ville være best å beholde flere baser for det norske flyvåpenet. Det gjør Norge mindre sårbart i en krigssituasjon.

Forkjemperne for å beholde Andøya har hele tiden ment at å legge den ned ville være galt. I 2019 skrev Aftenposten at argumentene ifølge aksjonsgruppen «Bevar Andøya Flystasjon» bare hadde blitt flere for å beholde basen.

Senterpartiet, partiet til Odd Roger Enoksen, kjempet mot nedleggelse.

I dag sier til Aftenposten at han ville tatt beslutningen om å leggen ned flystasjonen i Bodø også i dag. Byen har vokst kraftig, og ligger kloss ved flystasjonen.

Nå blir det altså et slags comeback for Andøya. Det er åpenbart at spesielt USA vil bruke basen for sine overvåkingsfly, og eventuelt andre fly. Flere nasjoner vil delta i øvelser her.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Venter økt aktivitet på Andøya

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ser plusser og utfordringer med Andøya.

– Forsvaret skal uansett videreføre aktivitet på Andøya. Blant annet skal Etterretningstjenesten fortsatt være en stor arbeidsplass. Forsvaret bruker også skytefelt på Andøya, blant annet til øvelsesskyting med luftvern, sier general Kristoffersen til Aftenposten.

– Vi forventer også økt alliert aktivitet i tiden som kommer. Det kan gi økt behov for tilgjengelig infrastruktur i perioder. Så er det alltid viktig at det kommer penger til nye satsinger, at det er balanse mellom ambisjoner, struktur og oppgaver, sier Kristoffersen. c

Det Kristoffersen sier er at det vil koste store summer å bruke Andøya.

Onsdag skrev Aftenposten at utgiftene til utbygging av Evenes flystasjon sprekker med flere milliarder. Utgifter til Andøya vil komme på toppen av dette.

Russland vil bli provosert

I 2018 slet de norske Orion-flyene på Andøya tungt. USA konkluderte med at overvåkingen av russiske ubåter i nord ikke holdt mål. Plutselig dukket fire amerikanske P-8 Poseidon fly opp, samme type Norge er i ferd med å kjøpe. De startet jevnlige flyvninger fra Andøya.

Daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hevdet at det var et ledd i en lenge planlagt øvelse. Men partikollega Hårek Elvenes, i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, hadde en annen versjon.

I påvente av norske Poseidon stiller amerikanere opp med overvåkingsfly for å styrke overvåkingskapasiteten, uttalte Elvenes.

– De allierte flyene som flyr fra Andøya flyr ikke i stedet for, men i tillegg til våre egne fly, presiserte Bakke-Jensen.

Det er åpenbart at Russland vil reagere på økt aktivitet på Andøya, sier Odd Roger Enoksen.

­­­­­

Endringslogg:

Aftenposten skrev først at det ikke finnes sheltere på Andøya som kan gi fly beskyttelse når de ikke er i bruk. Dette er ikke riktig, det finnes sheletere på Andøya. Setningen er fjernet fredag 8. april klokken 12.48.