Norge

Flere hatter i bygningsetaten

Flere av Oslo kommunes innleide saksbehandlere i byggesaker har egne selskaper der de tar betalt for å gi råd til private utbyggere.

Dette nybygget på Røa er en av sakene 51-åringen har vært inne i.
  • Forf>
  • <forf>einar Haakaas <

En av dem er en 51 år gammel kvinne som tidligere jobbet som saksbehandler i Plan— og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun er leid inn i halv stilling frem til jul. For noen år siden etablerte hun et selskap som har spesialisert seg på å hjelpe folk som skal søke om byggetillatelse. På sin hjemmeside reklamerer hun med seks års erfaring som byggesaksbehandler og avdelingsarkitekt i Plan- og bygningsetaten. Hun tilbyr seg å være kontaktperson mot kommuner og andre offentlige instanser.

I stor stil

Virksomheten er omfattende. Omsetningen i firmaet har de siste to årene vært på rundt en million kroner. Etter et søk i Plan- og bygningsetaten fant Aften 119 saker hvor kvinnen har vært involvert som søker de siste fem årene. Til tross for den aktiviteten, er kvinnen igjen på plass i den offentlige etaten. Fra 1. juli i år og frem til jul er hun innleid som konsulent i halv stilling. Samtidig fortsetter virksomheten med å hjelpe utbyggere med søknader inn mot den etaten hvor hun nå jobber.Plan- og bygningsetaten er fullt klar over virksomheten.

Regelbrudd

Jusprofessor Eivind Smith mener praksisen er uheldig. - Dette er brudd på de etiske reglene i kommunen (se egen sak). De må enten jobbe for kommunen eller for seg selv. Kombinasjonen er klart uheldig, og det handler om tilliten til offentlig sektor. Praksisen til Oslo kommune er opplagt uryddig sett utenfra, sier Smith.Øverste ansvarlig for etaten er byråd Grete Horntvedt (H). Hun synes også saken er problematisk, og vil ta den opp med ledelsen i Plan- og bygningsetaten. - Det kan reises tvil om vedkommendes habilitet. En blanding av privat og offentlig rolle er egnet til å svekke habiliteten i andres øyne, sier Horntvedt.

Flere aktører

Aftenposten har vært i kontakt med 51-åringen, som sier at hun ikke har noe å legge skjul på.- Ser du problemer med dobbeltrollen?- Det har etaten vurdert for meg, sier 51-åringen.Ifølge Plan- og bygningsetaten har de leid inn flere i samme situasjon. Stedfortredende byplansjef Tore Langaard sier til Aftenposten at de har 4-5 innleide konsulenter som utenom jobben lager søknader for utbyggere. Langaard ser ingen problemer med dette så lenge konsulentene ikke jobber med sine egne søknader. Les mer om hans argumenter her:

Les også

  1. Vurdert og godkjent

  2. Vurdert og godkjent

  3. - Skaper usikkerhet

  4. - Dette er svært ille