Norge

PC-en plager oss

PC-en er blitt vår nære venn - og en skummel alliert. Hver annen arbeidstager opplever smerte ved musebruk.

  • Forf>
  • <forf>lars-ludvig Røed <

Les nettpraten om dette temaet her!


Norge og dagen er ikke den samme uten. PC-en har invadert våre kontorer og våre hjem, og i timevis kan mange av oss sitte krumbøyde foran tastatur og skjerm. Dessverre er datamaskinen ikke bare effektiv, den er også plagsom: I en fersk undersøkelse foretatt blant 500 nordmenn oppgir halvparten, altså 50 prosent, at de har smerter/plager i forbindelse med PC-musebruk på arbeidsplassen. 39 prosent kaller det "mindre grad av smerte" mens 11 prosent rapporterer om "høy grad av smerte".

1500 spurte.

Undersøkelsen er foretatt av researchinstituttet Zapera på oppdrag fra Contour Design, som leverer ergonomisk kontorutstyr. I alt er 1500 arbeidstagere i alderen 18-60 år spurt i Norge, Sverige og Danmark. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt også i fjor, og tendensen er klar: Alle land viser en økning blant dem som opplever plager, for Norge er tallet to prosent høyere enn i fjor. Norge ligger høyest av de tre landene (hhv. 50, 46 og 47 prosent), og det er norske kvinner som oftest melder om plager; 53 prosent mot 49 prosent blant norske menn. For mange er smertene ikke av ny dato: fire av ti har hatt smertene i ett år eller lenger. Og smertene kan få konsekvenser: Nesten én av fem (18 prosent) av de plagede sier at de har vært sykmeldt, fått nedsatt sin arbeidstid, vært nødt til å jobbe langsommere eller mindre. Noen få har også måttet bytte jobb. At musesmerter har sammenheng med antallet timer tilbrakt foran tastaturet, er et tydelig mønster: Mens 37 prosent av dem som jobber mindre enn to timer, rapporterer om muse-smerter, stiger tallet til 57 prosent hos dem som jobber tre til fem timer. Og hos dem som sitter seks til ni timer foran PC-en hver dag, melder hele 66 prosent om smerter.

Passive.

Tallene i undersøkelsen vitner om et arbeidsliv der musesmerter nesten er blitt dagligdags. Kan hyppigheten av problemer forklare at forbausende få unnlater å gjøre noe for å bli kvitt smertene? 38 prosent av dem som melder om smerter, har nemlig ikke foretatt seg noe for å bli smertefrie. Også mange, 32 prosent, av dem som har hatt smerter i ett år eller mer, har unnlatt å gjøre noe for å redusere smertene. Hver tredje opplyser at de har fått behandling, og omtrent like mange forteller at de har fått nytt PC-utstyr, kanskje har de fått begge deler.

Koster milliarder.

Men til tross for at mange har smerter, er sammenhengen mellom PC-jobbing og lidelser dårlig dokumentert. — Vi har lite og dårlig dokumentasjon på de klare sammenhengene mellom dataarbeid og diagnostiserte lidelser. Men det er ingen tvil om at vi har å gjøre med et stort samfunnsmedisinsk problem, sier Bo Veiersted, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Veiersted jobber med muskel- og skjelettplager der PC-relaterte plager inngår. - Hvor flinke er arbeidsgiverne til å anskaffe godt og riktig PC-utstyr?- Mange store bedrifter, ikke minst de som har god bedriftshelsetjeneste, prøver å arbeide systematisk med dette: Ulike typer mus, heve/senke-bord og lignende. Fleksibilitet er viktig. PC-jobbing innebærer ikke noen risiko for å dø, men omfanget av plager er så stort, og plagene så store for enkelte individer, at dette må tas alvorlig. I penger dreier deg seg om adskillige milliarder kroner, sier Bo Veiersted.

PC-en plager oss ikke akkurat til døde, men fyttikatta så vondt det gjør når musearmen tar tak for alvor.