Dette møtte Arbeidstilsynet da de kom til en byggeplass i Drammen høsten 2019.
Arbeiderne jobbet på en usikret stige ni meter over bakken.
Senere konkluderte retten med at forholdet medførte alvorlig fare for liv og helse.

Denne stigen kunne ført til at de ansatte døde. Sjefen slapp med betinget fengsel.

Nå ønsker Økokrim at ledere i byggebransjen skal straffes hardere for dumping av lønninger og livsfarlige arbeidsforhold.

I 2019 møtte Arbeidstilsynet tre arbeidstagere som pusset opp en villa i Drammen. Ifølge tilsynet jobbet de usikret ni meter over bakken.

«Det var stor fare for å falle ned fra tak, stige og stillas. Et slikt fall ville medført alvorlig fare for liv og helse», skrev Buskerud Tingrett i en dom fra april i år.

Skjerpende omstendigheter og brudd på Arbeidsmiljøloven som kunne ha ført til alvorlig fare for liv eller helse, kan gi inntil fem års fengsel.

Her mente retten at det var «hevet over tvil» at tiltalte var klar over at stillaset ikke var sikret godt nok, og at han innså faren dette innebar.

Bedriftseieren mente stillasene og stigen var godt nok sikret. Han ble dømt for en rekke brudd på HMS-regler og regnskapslover. Men på tross av det grove sikkerhetsbruddet, slapp innehaveren av enkeltmannsforetaket med 10.000 kroner i bot og en betinget dom på 45 dager i fengsel.

Grunnen? Etterforskningen hadde tatt så lang tid. Den hadde ligget ett år og åtte måneder hos politiet.

Hverken sjefen eller hans forsvarer har svart på Aftenpostens henvendelser.

Les også

Slapp megabøter fordi de allerede hadde fått millionbot

– Vi ser at dette utgjør en stor trussel mot samfunnet, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Petter Nordeng.

– Ikke den samme statusen

– Vi ser at denne typen saker ikke har fått den straffeutmålingen de fortjener. Arbeidslivskriminalitet har ikke hatt den samme statusen som annen økonomisk kriminalitet. Vi håper det blir en endring på det, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Petter Nordeng, til Aftenposten.

Nordeng er en av Norges mest erfarne statsadvokater innen arbeidslivskriminalitet. Han har flere ganger advart mot skatteunndragelser og utnytting av arbeidstagere:

– Vi ser at dette utgjør en stor trussel mot samfunnet. Det får store konsekvenser for den enkelte arbeidstager, men det utgjør også en trussel mot næringslivet slik vi har organisert det.

Les også

Laftebrudd

Massive lovbrudd

Aftenposten har i vår skrevet om massive lovbrudd hos store hytteprodusenter. Vi har dokumentert lønnsdumping, fiktive timelister og livsfarlige arbeidsforhold.

Da vi var med Arbeidstilsynet på hyttetokt i mars, var resultatet nedslående:

På fem av fem byggeplasser de kontrollerte, stanset de arbeidet på grunn av fare for liv og helse.

I juni skrev Aftenposten om den litauiske tømreren Valentas, som fikk hodet knust da han bygget den norske hyttedrømmen.

– Det er sjokkerende og gjør vondt å lese. Dette er jo snakk om vanlige mennesker som blir ødelagt for livet, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Les også

«For bedriften var jeg bare et verktøy som gikk i stykker. Ikke et menneske som ble skadet»

– Blir ikke straffeforfulgt

– Det Aftenposten har avdekket, er det samme som vi lenge har sagt: Det pågår mye arbeidslivskriminalitet som aldri blir straffeforfulgt, sier Petter Nordeng i Økokrim.

Han uttaler seg generelt og kjenner ikke de aktuelle sakene.

Men Nordeng mener en dom fra januar i år kan sette en ny standard. Der får en bedriftseier fengsel i 25 dager, blant annet for lønnsdumping og skatteunndragelser. Det som er spesielt med dommen, er at sjefen får fengselsstraff blant annet for å ha unnlatt å betale overtid. Som regel ender slikt bare med et pålegg fra Arbeidstilsynet når det blir oppdaget.
– Det bør være en reell strafferisiko for de som straffbart bryter lønns- og arbeidsvilkår, mener statsadvokaten.

– Er det skremmende nok med 25 dager i fengsel?
– For mange, ja. Straffen vil dessuten være lenger jo mer gjerningsmennene har tjent på handlingene. Dersom man i tillegg til fengselsstraff lykkes med å inndra vinningen fra kriminaliteten, vil dette samlet sett bli svært følbart.

– Liten sjanse for å bli dømt

– Det er fortsatt en kamp for å få politiet til å prioritere denne typen saker. Ressurssituasjonen er vanskelig i mange politidistrikter, sier Petter Nordeng.

Statsadvokaten har lenge vært frustrert over at arbeidslivskriminalitet ofte ender med straffrihet.

– Lønner arbeidslivskriminalitet seg i Norge?

– Det er hvert fall vært altfor liten sjanse til å bli dømt. Straffene har også ofte vært små.