Politiet sa de gikk rett i aksjon i Kongsberg. Videoen som viser at det tok tre minutter, får ingen se.

En video fra et kamera viser hva som skjer da politiet skal gå inn for å stoppe gjerningsmannen i Kongsberg. Men offentligheten får ikke se den.

Da den første politipatruljen kom til Extra-butikken i Kongsberg for å forsøke å stoppe Espen Andersen Bråthen, var klokken 18.17.25. Først tre minutter senere tar politiet seg inn i selve butikken og blir beskutt av gjerningsmannen.

– Kunne liv vært spart, om politiet hadde handlet annerledes?

For første gang kom spørsmålet til overflaten fra en av de pårørende etter Kongsberg-drapene i slutten av forrige uke. For de ubesvarte spørsmålene om politiets innsats den kvelden er mange.

Liv Berit Borge var en av de to siste som ble drept i Kongsberg, den 13. oktober i fjor.

Hennes sønn Trond Borge er den første av de pårørende som offentlig stiller et av de mest sentrale spørsmålene etter massedrapene i Kongsberg.

Og det kom flere spørsmål fra Borge. Hans bistandsadvokat Vibeke Bille leser opp en tekst han har skrevet. Han ville ikke selv være i retten.

– Kunne noe vært gjort på en annen måte? Må politiet gjøre noen endringer i sine rutiner? spør han seg i teksten.

Her, ved inngangspartiet til leiligheten sin i Hyttegata ble Liv Berit Borge funnet sammen med Gunnar Erling Sauve. Begge to døde kort tid etter stikkene fra Bråthen.

Desperat forsøkte moren hans og kjæresten Gunnar Erling Sauve å rømme ut av leiligheten da Bråthen knuste ruten i verandadøren og tok seg inn med en 33 centimeter lang kniv.

På vei ut av inngangsdøren til leiligheten i Hyttegata, der politiet var, tok Bråthen dem igjen. Han drepte begge to med flere stikk.

– Det er tungt å tenke på, at noe av det siste mor så, var antageligvis blålys i Hyttegata, sa Borge gjennom advokaten i retten.

Liv Berit Borge (75) ble drept i angrepene på Kongsberg 13. oktober 2021. Bildet er gjengitt med tillatelse fra etterlatte. Bildet er fargekorrigert.

Hva skjedde da politiet kom?

Fullastet med dødelige våpen gikk Espen Andersen Bråthen ut i Kongsbergs gater høstkvelden i fjor. Målet hans var å drepe så mange som mulig.

I 37 minutter fikk 38-åringen gå rundt å gjøre nettopp det. Han slapp unna den første bevæpnede politipatruljen. Alle drapene skjedde etter politiet hadde sett gjerningsmannen.

Åtte måneder etter drapene er det fortsatt få som vet hva som egentlig skjedde da politiet ikke klarte å stoppe Bråthen.

Overvåkingsbilder fra Copp Extra viser Espen Andersen Bråthen som skyter rundt seg mot alt av bevegelse. Bildet er frigitt av statsadvokaten, knyttet til den pågående rettssaken i Buskerud Tingrett.

Den første politipatruljen kom til Extra-butikken i Myntgata i Kongsberg sentrum klokken 18.17.25. Tidspunktet ble bekreftet av aktor, statsadvokat Andreas Christiansen, i retten tirsdag.

Og på dette tidspunktet har de to politifolkene ganske mye informasjon om det som skjer. De vet at Bråthen er der inne og er farlig. De har fått beskjed om å ta på verneutstyr. De vet at en kollega som ikke var på jobb er skutt med pil.

Alle i politiet får beskjed om at dette er et oppdrag med pågående livstruende vold (PLIVO): Aller første prioritet er at gjerningspersonen skal stoppes. Før alt annet. Også før de skal ta seg av skadede.

Det var inn denne døren politiet tok seg kort tid etter at de kom til butikken i Myntgata syv minutter etter at Bråthen skjøt sin første pil.

Minuttene som ikke vises

De to politifolkene har selv sagt at de droppet å ta på seg verneutstyr. De vurderer det så kritisk at de må raskt inn i bygget. De er utstyrt med maskinpistol og pistol. Gjerningsmannen er alene i butikken, men dette vet ikke politifolkene da de kommer.

Den neste videoene offentligheten har fått se i retten er at en av politifolkene runder en stor betongsøyle og står på huk med hevet våpen da Bråthen skyter to piler mot ham.

Beregninger politiet har gjort, viser at det på det korteste er 15 meter mellom politiet og Bråthen da han skyter første pil klokken 18.20.50. Politiet trekker seg litt tilbake, mot utgangen. Fortsatt med våpenet hevet.

– Denne rettssaken handler ikke om hvordan dette kunne skje. Den handler ikke om den operative håndteringen til politiet denne dagen. Men jeg forstår at de pårørende og etterlatte stiller disse spørsmålene, sa aktor Andreas Christiansen i sin prosedyre tirsdag.

Da Bråthen fyrer av sin andre pil mot politiet er klokken 18.21.20. Han er nesten 24 meter unna, ifølge politiet. Etter dette skuddet trekker de to politifolkene seg ut av butikken.

Tidspunktene for Bråthens pilskudd er bekreftet til Aftenposten av aktor, statsadvokat Andreas Christiansen.

De to politifolkene tror inngangen de nå sikrer er eneste utvei fra butikken. De er ikke kjent med at det er flere utganger. Bråthen rømmer ut en nødutgang og fortsetter sitt dødsraid.

Nekter å vise video av politiet

Det gikk altså tre minutter fra politiet kom til butikken, til de konfronterte Bråthen inne i butikken. Det bekreftet Christiansen selv i sin prosedyre i retten tirsdag.

– De ankom Coop Ekstra 18.17.25. Tre minutter senere tar de seg inn i butikken, sa han.

Men hva gjorde politiet i de avgjørende og dramatiske minuttene fra de kom til de ble skutt på? Hvorfor gikk det så lang tid før de gikk inn til kasseområdet? Svaret er det få som kjenner til.

Bistandsadvokat Knut Fure mener retten burde vise hele videoen av hva som skjer da politiet kommer til Kongsberg 18.17.25 den 13. oktober i fjor.

Det finnes en video på flere minutter som har fanget opp alt som skjedde rett innenfor hoveddøren, i inngangspartiet til butikken i disse avgjørende minuttene. Men den videoen nekter retten offentligheten å se.

Bistandsadvokat Knut Fure mener flere av de fornærmede ønsker å få belyst dette spørsmålet, men en samlet rett besluttet likevel at det ikke var nødvendig å vise videoen.

De avslo også videre bevis rundt dette fordi de mener det ikke er nødvendig for sakens opplysning. Retten mener dette er momentet som må vurderes i andre fora. At dette ikke er et forhold som berører det som retten skal avgjøre, nemlig om Bråten er skyldig eller ikke for det han er tiltalt for.

Rettens leder, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nekter å vise video av hva politiet gjør i minuttene før de går inn i Extra-butikken i Kongsberg for å stoppe Bråthen.

Vil ikke si hva videoen viser

Rettens leder, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, vil ikke svare på Aftenpostens spørsmål om hva videoen hun nekter å spille av faktisk viser.

Heller ikke statsadvokatene vil vise videoen fra inngangspartiet. Aktor Andreas Christiansen vil heller ikke svare på hva politiet gjør i minuttene fra de går inn i butikken til de blir beskutt noen minutter senere.

Heller ikke politiet vil svare på hva de gjorde i disse tre minuttene. Ole Bredrup Sæverud, politimester i Sørøst, sier det ikke er naturlig for ham å svare eller kommentere. Han viser til evalueringen av politiets innsats som skal offentliggjøres om kort tid.

Pårørende: Trist

Tilbake står Trond Borge og de andre pårørende med flere ubesvarte spørsmål. Sønnen til drepte Liv Berit Borge, sa i retten at han synes det er trist at bistandsadvokaten ikke fikk lov til å vise opptak fra kameraet ved hovedinngangen til butikken.

– For oss som mistet kjære familiemedlemmer, er det viktig å få mest mulig klarhet i hva som skjedde da politiet mistet gjerningsmannen, sa han gjennom sin bistandsadvokat Bille.

Aktor la tirsdag ned påstand om at Bråthen dømmes til tvungent psykisk helsevern.