Justisministeren foreslår tidligere riksadvokat som mekler i advokatstrid

Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil ha tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch inn som mekler i striden med Advokatforeningen, men foreningen er skeptisk.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har sagt seg villig til å mekle i den fastlåste konflikten mellom landets forsvarsadvokater og Justisdepartementet, men Advokatforeningen ønsker seg enda en mekler.
  • NTB

I den fastlåste uenigheten mellom staten og landets forsvarsadvokater om salærkravet og retten til å forhandle direkte med staten foreslo justisminister Mehl like før påske å trekke inn tidligere statsadvokat Tor-Aksel Busch som mekler. Ifølge Mehl kan Busch bringes inn som en uavhengig tredjepart, skriver Rett24 mandag kveld.

I konflikten om salærsatsene for norske forsvarsadvokater har boikotten om å føre saker i Høyesterett ført til at det nå står 15 straffesaker i kø. Lederen for Høyesterett, justitiarius Toril M. Øie, har flere ganger uttrykt sin bekymring over situasjonen.

Busch bekrefter til Rett24 at han er blitt forespurt om å ha en slik rolle, og at han er villig til å stille dersom begge partene godtar det.

Advokatforeningen uttrykker i et brev til statsråden søndag imidlertid skepsis til Busch som mekler alene på grunn av hans begrensede erfaring som mekler, selv om han har god innsikt i de berørte temaene. De har derfor spurt riksmekler Mats Ruland om å ta oppgaven med å mekle.

– Kombinasjonen av Busch og Ruland, eventuelt en annen med lignende meklererfaring, tror vi vil gi de beste forutsetning for å hjelpe partene å komme fram til en løsning, skriver Advokatforeningen.

Leder Jon Wessel-Aas i foreningen understreker også behovet for to meklere. Han ser ingen grunn til at departementet skulle protestere på kombinasjonen de har foreslått.

– Jeg er glad for at vi endelig ser ut til å komme i et konstruktivt spor med tanke på å jobbe sammen mot en løsning, ved hjelp fra to kompetente personer som kan utfylle hverandre godt som meklere. Vi vil bidra så godt vi kan fra vår side, sier Wessel-Aas.