Hemmeligholder korrespondanse med VG om egen pendlerbolig

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) hevder korrespondansen hun har hatt med VG om pendlerboligen, er av privat karakter.

Hadia Tajik opplyste på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at hun går av som statsråd.

SISTE: Onsdag ettermiddag fortalte Tajik på en pressekonferanse, at hun går av som statsråd.

VG har avslørt at Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig i 2006 etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte for å dokumentere at hun hadde boligutgifter.

Nå øker presset mot statsråden. Både LO-topper og opposisjonen krever svar på flere spørsmål.

Ifølge VG har Tajik latt være å svare på flere av avisens spørsmål.

Aftenposten har søkt om innsyn i korrespondansen mellom Hadia Tajik og VG, en korrespondanse som ifølge VG skal ha vart i flere uker. Det vil ikke Tajik gi.

Skulle vurdere innsyn «på vanlig måte»

I forrige uke skrev Hadia Tajik et innlegg i Aftenposten. Der kritiserte hun Aftenpostens artikkel om hennes søknad om pendlerbolig vinteren 2019.

Om korrespondansen mellom henne og Aftenposten skrev hun:

«Kanskje kunne e-postutvekslingen vår egne seg som novellesamling. I så fall tror jeg vi kunne kalt boken: «Maktas språk. Et crescendo av misforståelser og fortvilelse.» Vi får sikkert være oppført som ansvarlige forfattere begge to, Aftenposten og jeg».

Hun forteller at flere aviser har bedt om innsyn i e-postene:

«Jeg har mottatt innsynsbegjæringer fra flere medier på korrespondansen mellom Aftenposten og meg selv. Det utgjør over 70 A4-sider. Innsynsbegjæringene vil bli vurdert av departementet på vanlig måte.»

Nå er saken vurdert. Og hverken Arbeids- og inkluderingsdepartement eller Tajik selv vil gi innsyn i korrespondansen med Aftenposten eller VG.

«Privat karakter»

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at all korrespondanse som går inn til eller ut fra en offentlig virksomhet, er åpen for innsyn.

Dersom dokumenter skal hemmeligholdes, må hemmeligholdet hjemles i en unntaksbestemmelse.

Men ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartement gjelder altså ikke offentlighetsloven for korrespondansen hun har hatt med VG. Det kom frem i avslaget Aftenposten nylig mottok.

«Etter departementets syn er den aktuelle korrespondansen av privat karakter, i den forstand at den ikke gjelder Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde eller virksomhet», skriver departementet.

De skriver også at ettersom innsynskravet ikke gjelder «saksdokument for organet», er det heller ikke omfattet av innsynsretten etter offentlighetsloven. Det gis derfor ikke innsyn i korrespondansen.

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis i offentlig rett.

– Står fritt til å gi innsyn

– Departementets vurdering høres riktig ut fordi korrespondansen gjelder hennes private skattemessige forhold, sier førsteamanuensis i offentlig rett Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Når korrespondansen er privat, betyr det at Hadia Tajik selv rår over innholdet. Men ifølge Nordrum står statsråden fritt til å gi Aftenposten innsyn i VG-korrespondansen dersom hun ønsker det:

– I og med at det er tale om Tajiks private korrespondanse, så står hun uansett fritt til å gi den ut eller å la være. Ingenting er i veien for at hun gir Aftenposten innsyn.

Tajik har fått tilbud om å kommentere Nordrums uttalelser. Aftenposten har også spurt om hun som statsråd eller privatperson ønsker å gi innsyn i korrespondansen med VG.

I en e-post skriver ministeren:

– Jeg er kjent med departementets vurdering når det gjelder denne korrespondansen. Den vurderes som privat. Jeg har så langt ikke ansett det som aktuelt å gi ut en privat korrespondanse.

Svaret er formidlet via departementets kommunikasjonsavdeling.