Dette er veiene og T-banene ditt parti mener det haster mest med

Ny T-banetunnel under Oslo. Eller ny E18, Fornebubane, Ahus-bane, sykkelnett, jernbanetunnel eller lokk over E6 på Furuset. Aftenposten har bedt partiene fortelle hva det haster mest med.

Venstres Abid Q. Raja, KrFs Hans Petter Grøvan, Høyres Linda Hofstad Helleland og Frp, her ved Ketil Solvik-Olsen, sto last og brast da de la frem forslaget til ny jernbanereform. Langt mer utydelige er de når det gjelder å peke ut samferdselsprosjektene i Oslo det haster mest med.
afp000743620-exTJxC1_E1.jpg
 • I løpet av måneder kan skjebnen til ny E18 vestfra mot Oslo bli avgjort.
 • I løpet av høsten skal Oslo og Regjeringen bli enige om hvilke samferdselsprosjekter staten skal gi penger til, og ikke.
 • Ny T-banetunnel gjennom sentrum Majorstua-Bryn
 • Ny jernbanetunnel under Oslo
 • Ny E18 Lysaker-Slependen
 • Fornebubanen
 • Lokk over E6 på Furuset
 • A-husbanen
 • Fullt utbygget sykkelnett (definert slik at folk innen 20 km fra Oslo sentrum kan sykle til jobb).
 • Full oppgradering av jernbanens godsanlegg på Alnabru
 • Veitunnel under Røa
  Vi har utfordret moderpartiene og lokale partitopper i Oslo og Akershus.

Konklusjon:

 • Svarene både spriker og er avslørende.
 • Det er slett ikke alltid lokalpolitikerne er enige med moderpartiet.
 • Noen få prosjekter kommer høyt opp på samtlige partiers rangeringer.
 1. september velges politikerne som kan avgjøre veier, T-bane og sykkel-prosjekter i Oslo og Akershus.
  Derfor har Aftenposten bedt partiene peke ut hvilke prosjekter de i dag mener det haster mest med, av:

Denne tunnelen topper partienes rangering

Ny T-banetunnel under Oslo sentrum har på rekordtid rykket opp fra en uviss tilværelse blant regionens «bør ha»-prosjekter, til å bli det som ut fra partienes rangering står sterkest.

Samme tunnel sto øverst på listen da Ruter, Veivesenet og Jernbaneverket den 13. august pekte ut det de mente er de viktigste samferdselstiltakene i Oslo. Les om transportetatenes favoritter her.

To partier har derimot massiv sykkelsatsing øverst på sine lister, nemlig Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstres to lokallag.

Fornebubanen følger like bak

Den andre gjengangeren på listene er Fornebubanen.

Bare Raymond Johansen (t.h.) av de to byrådslederkandidatene for Oslo ville være med på en rangering av hvilke samferdselsprosjekter de mener det haster mest med.

Ny E18 vestfra havner stort sett langt nede på listene. Det er ett av få prosjekter flere partier sier de ikke vil ha.

Langt nede havner også lokk over E6 på Furuset, tunnel under Røa og full oppgradering av godsanlegget på Alnabru.

Full oversikt over akkurat hvordan partiene sentralt og lokallag har satt opp sin rekkefølge finner du lenger ned i saken.

Gå eventuelt rett til oversikten her:

Høyre og Sp ville ikke være med på rangeringen

To partier ville ikke lage lister over hvilke prosjekter det haster mest med:

Høyre , der unntaket er Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland som peker ut Fornebubanen som den det haster mest med.

For øvrig viser partiet til at de støtter planene for de ulike prosjektene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) og Oslopakke 3. Fylkesordfører Anette Solli kaller rangeringen «umulig».

Senterpartiet , der samferdselspolitisk talskvinne Janne Sjelmo Nordås også henviser til NTP og Oslopakke 3. Hverken Sp's lokallag i Oslo eller Akershus har besvart Aftenpostens henvendelse.

Ny E18 havner stort sett langt ned på listen når partiene rangerer hvilke prosjekter det haster mest med.

Svart har heller ikke Arbeiderpartiet s samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen. Partiets byrådslederkandidat Raymond Johansen har derimot foretatt en rangering for Oslo.

KrF s samferdselspolitiske talsmann, Hans Petter Grøvan, har ikke ønsket å rangere. Det har imidlertid partiets lokallag i Oslo og Akershus.

Frp svarer på Oslo— og Akershus-nivå. Partiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han med posisjon som statsråd ikke ønsker å foreta en slik rangering.

I november 2014, da Regjeringen la frem en ny, nasjonal handlingsplan for kollektivtrafikk, pekte imidlertid Solvik-Olsen på Fornebubanen som den som da lå først i køen, også foran ny T-banetunnel i Oslo.

Partienes kommentarer til listene — punkt for punkt

Aftenposten har bedt politikerne som er invitert til å rangere prosjketene de utvalgte politikerne gi en kommentar til rangeringen.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen:

«Jeg er utrolig lei for at vi ligger så langt etter med det som er Norges mest lønnsomme prosjekt, samfunnsøkonomisk, nemlig ny T-banetunnel gjennom sentrum. Dette har Ap satt av penger til siden 2005, mens byrådspartiene har våknet først nå. Alle andre prosjekter er mindre viktig enn dette. Vi håper tunnelen står ferdig om ti år.

Plutselig har ny T-banetunnel til Majorstua rykket opp som de fleste partienes førsteprioritet i Oslo og Akershus.

Prosjektet som er mest byggeklart er Fornebubanen. Den er også viktig, ikke minst hvis det stilles byutviklingsmessige krav til fortetting rundt trafikknutepunkter. Her har Bærum så langt forsømt seg kraftig.»

Høyres leder av Transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland:

«Vi forholder oss til de vedtatte planene og utredningene. Det må være opp til lokalpolitikerne å vurdere hva de opplever at det haster mest med...Vi vil heller ikke kortslutte prosessene som pågår med forslag til ny nasjonal transportplan...For mange av de store kollektivtiltakene er det nødvendig å vente til hele utredningen av utredningen Oslo-Navet er klar, med kostnader og nytteanalyser.»

KrFs samferdselspolitiske talsmann Hans Petter Grøvan:

«Rekkefølgen på prosjektene vurderes lokalt når kostnadsbildet blir tydeligere...Det er allerede bevilget penger til Fornebubanen og A-husbanen. Godsterminalen på Alnabru og E18 ligger også inne i planene, men når det gjelder Vestkorridoren forventer vi at man ser på løsninger og kostnader på nytt før en tar stilling til prosjektet.»

Venstres samferdselspolitiske talsmann Abid Q. Raja:

«Vi i Venstre prioriterer fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk først i all samferdselspolitikk. Skal vi lykkes med å nå klimamålet om at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange, må vi satse på alle de miljøvennlige løsningene samtidig.»

Sykkelveien langs E18 og innover er den mest brukte sykkeltraseen i Oslo. Innen 2020 er planen at dobbelt så mange reiser skal foretas med sykkel. Sammen med Venstre lokalt i Oslo er MDG partiene som sterkest prioriterer massiv sykkelsatsing.

SVs transportpolitiske talsmann Heikki Eidsvoll Holmås:

«Det som haster mest er å få på plass vedtaket om å bygge ny T-banetunnel. Alt ligger til rette for at Fornebubanen og gang— og sykkelveinett kan stå ferdig før denne, men vedtaket om tunnel haster aller mest...Problemet i Oslo-området er at partiene fra Ap til Frp har sagt ja til å prioritere ny gigantutbygging av E18 vestover foran T-banetunnel og andre kollektivsatsinger.»

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson:

«Fullt utbygget sykkelnett slik det defineres her kan ferdigstilles forholdsvis raskt og vil få stor betydning for mange reisende i Oslo. Nøkkelen til å få til dette er å redusere biltrafikken i Oslo og omprioritere areal fra parkeringsplasser til sykkelveier.»

Mandag 31. sprang nyheten om at det skal stå klart 500 km med sykkelvei i Oslo innen 2025.

Frp's Carl I. Hagen, gruppeleder i Oslo bystyre:

«Dette er programfestet i Oslo Frp's program for 2015-2019: 1. Ny sentrumstunnel T-bane. 2. A-husbane. 3. Fornebubane. Vi har ikke satt opp en prioriteringsliste der alt som er av sykkelveier, veiprosjekter, T-baneprosjekter, jernbanetunneler, godsterminaler og lokk inngår.

Her må mye gjøres samtidig, og det er flere aktører, med stat og kommune. Når det gjelder veiprosjekter vil Oslo Frp ha et høyere gjennomføringstempo.»

Slik rangerer partiene de store prosjektene:

Arbeiderpartiet:

(Ikke svart sentralt eller lokalt i Akershus)

Ap Oslo:

(Raymond Johansen)

1)T-banetunnel

2)Fornebubanen

3)A-husbanen

4)Sykkelnett

5)Røa-tunnel

6)E18 vestfra

Høyre:

(Avviser å rangere sentralt eller lokalt)

Stian Berger Røsland peker likevel ut Fornebubanen som det prosjektet det haster mest med.

KrF:

(Avviser å rangere sentralt)

KrF Oslo:

(Erik Lunde)

1)T-banetunnel

2)Jernbanetunnel

3)Sykkelnett

4)Fornebubanen

5)A-husbanen

6)Lokk over E6 Furuset

7)Røa-tunnel

8)Godsterminal Alnabru

9)E18 vestfra

KrF Akershus:

(Lars Birger Salvesen)

1)Fornebubanen

2)A-husbanen

3)Ny E18

4)T-banetunnel

5)Sykkelnett

6)Godsterminal Alnabru

7)Jernbanetunnel

Venstre:

(Abid Q. Raja)

1)Fornebubanen, A-husbanen og T-banetunnel (haster like mye)

2)Sykkelnett

3)Jernbanetunnel

4)Godsterminal Alnabru

5)E18 vestfra

6)Lokk over E6 Furuset og Røa-tunnel.

Venstre Oslo og Akershus: (samme rangering)

(Guri Melby og Solveig Schytz)

1)Sykkelnett

2)Fornebubane, A-husbane og T-banetunnel

3)Godsterminal Alnabru

4)Jernbanetunnel

5)Lokk over E6 Furuset og Røa-tunnel

6)E18 vestfra

Frp:

(Ikke svart sentralt)

Frp Oslo:

(Carl I. Hagen)

1)T-banetunnel

2)A-husbanen

3)Fornebubanen (Ønsker ikke å rangere ut over dette.)

Frp Akershus:

(Vibeke Limi)

1)Fornebubanen

2)T-banetunnel

3)Jernbanetunnel

4)E18 Vestfra

5)A-husbanen

6)Sykkelnett

7)Røa-tunnel

8)Lokk over E6 Furuset

9)Alnabru

Sp:

(Ønsker ikke rangere sentralt. Ikke svart lokalt.)

SV:

(Heikki Holmås svarer for partiet sentralt og lokalt)

1)T-banetunnel og jernbanetunnel

2)Fornebubanen, A-husbanen og sykkelnett

3)Godsterminal Alnabru

4)Lokk over E6 Furuset

Vil ikke ha ny E18 vestfra

MDG:

(Har svart det samme sentralt og lokalt i Oslo og Akershus)

(Rasmus Hansson og Øyvind Solum)

1)Sykkelnett

2)T-banetunnel

3)A-husbanen og Fornebubanen

4)Lokk over E6 Furuset

5)Godsterminal Alnabru

Vil ikke ha ny E18 vestfra eller Røa-tunnel

Rødt:

(Bjørnar Moxnes)

1)T-banetunnel

2)Jernbanetunnel

3)Sykkelnett

4)Godsterminal Alnabru

5)Lokk over E6 Furuset

6)A-husbanen

7)Fornebubanen

8)Røa-tunnel

9)E18 vestfra

Rødt Akershus:

(Tobias Langås Handeland)

1)T-banetunnel

2)Jernbanetunnel

3)Sykkelnett

4)Godsterminal Alnabru

5)A-husbanen

6)Fornebubanen

7)Lokk over E6 Furuset

8)Røa-tunnel

Les også:

Miljøpartiet de Grønne lover å kaste alle byråd som støtter utbygging av ny E18. Sjekk argumentene og hvordan Ap og Høyre svarer.

Niels Jensen kalles «Sykkelhøvdingen» i København.I Oslo følte han seg på ingen måte som sjef i trafikken.