Legene vil at pasientene bruker munnbind på legekontor og legevakt

Er du forkjølet og skal til fastlegen din? Da er det bare å finne frem munnbindet igjen.

Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev representerer landets allmennleger. De mener munnbind er viktig på legekontoret for å hindre smitte.

Legeforeningen vil at alle som skal til legekontor eller legevakt skal bruke munnbind.

– Det er økende covid-19-smitte, men andre luftveisvirus truer i like stor grad vår kapasitet. Det er i dag slik at alle som har luftveisinfeksjoner skal ha på munnbind.

Det sier Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin og Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Fastlegekontor og legevakt landet rundt fylles nå opp av pasienter som hoster og harker, snørrer og kremter.

Legene sier begrunnelsen for ønsket om munnbind er for er å begrense smitte av covid-19 og alle de andre virusinfeksjonene som florerer. Marte Kvittum Tangen sier det er forståelig at det er vanskelig å holde orden på hvilke regler som gjelder.

– Noen kommuner har innført anbefaling om bruk av munnbind på alle offentlige steder. For å gjøre det enklere, og for å begrense smitte med infeksjoner i så stor grad som mulig i hele landet, ønsker vi at det kommer en anbefaling om bruk av munnbind på alle venterom og på legevakt.

Legene anbefaler også at pasienter med symptomer på infeksjon bør ha på munnbind under hele konsultasjonen så langt det er mulig.

Kvittum Tangen og Klev sender e-post til landets allmennleger om dette i dag.

– Vi oppfordrer alle til å gi beskjed til pasientene om å bruke munnbind. Denne beskjeden bør også legges inn i SMS-innkalling.