Mange støtter reversing av domstolsreformen

64 kommuner sier de vil ha domstolsreformen omgjort, mens 67 vil fortsette videre. Reformen reduserte antall tingretter fra 60 til 23, samt antall jordskifteretter fra 34 til 19.

Fagmiljøene, Domstoladministrasjonen og lederne i de store domstolene har advart mot reversering. Regjeringen har likevel startet prosessen med å åpne for å oppheve domstolsreformen.