Helsemyndighetene sender sms for å få unge kvinner til å ta vaksine

160 000 jenter mellom 20 og 25 år får i disse dager en tekstmelding fra Folkehelseinstituttet. Målet er å få flest mulig til å vaksinere seg mot et virus som kan føre til kreft.

Denne sms-en går nå ut til 160 000 unge jenter.

Hvert år får 300 norske kvinner livmorhalskreft. Nesten halvparten av dem er under 45 år, og rundt 70 dør årlig av sykdommen.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) skyldes nesten alle tilfeller av livmorhalskreft et virus som heter humant papillomavirus (HPV). Det smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. De fleste som blir smittet er unge.

I 2009 ble en vaksine mot dette viruset innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbudt jenter i 7. klasse.

Helsemyndighetene ønsker nå at de jentene som var for gamle til å få vaksinen i 2009, skal få den gratis fra 1. november.

For å informere kvinnene sender FHI ut informasjon via sms. Tilbudet gjelder de neste to årene.

– Jenter har med mobilen overalt

– Vi har valgt å sende sms istedenfor brev. Unge kvinner flytter ofte og mange bor andre steder enn der de er folkeregistrert. Mobiltelefonen har de med seg overalt. Vi har derfor vurdert det slik at informasjonsspredning via sms er en tryggere måte å sikre at informasjonen kommer frem, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Kontaktlistene med fødselsår og mobilnummer er hentet fra Difis Kontakt og reservasjonsregister.

  • 25 000 jenter med i undersøkelse: Får ikke vite at de er smittet

Også gutter kan ta vaksinen

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Både internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter godkjente HPV-vaksinen før den ble tatt i bruk.

Den er også godkjent for gutter. Folkehelseinstituttet oversendte i januar i år en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i
12-årsalderen bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter, men det er ikke vedtatt.

Gutter kan likevel gå til fastlegen og bli vaksinert.

Les også: