Foss: NHO svikter sykefraværskamp

Finansministeren kritiserer arbeidsgiverne for ikke å ta arbeidet mot sykefravær alvorlig nok. Utgiftene til sykepenger øker nok en gang kraftig og skaper store problemer for Regjeringen.

Gode og dårlige nyheter var det finansminister Per-Kristian Foss kunne presentere under et avbrekk fra Regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud, som avsluttes i dag. Prognosen for veksten i økonomien er justert kraftig opp til over 3 prosent neste år, og man regner med nedgang i arbeidsledigheten. Dette er det siste statsbudsjettet før stortingsvalget i 2005, og siste mulighet for Regjeringen til å oppfylle mest mulig av løftene fra Sem-erklæringen.

Trygdevekst

Problemet er at utgiftene til Folketrygden på ny gjør et kraftig hopp oppover med til sammen 9 milliarder kroner i anslaget for 2005. Det er særlig sykepengene og uføretrygden som drar oppover.— Veksten er urovekkende, sa Foss på pressekonferansen. Og han la til at hvis avtalen om et inkluderende arbeidsliv hadde gitt det man satte seg som mål, ville man hatt 10 milliarder kroner til andre gode formål i 2005.Høyre-statsråden kom med skarp kritikk av arbeidsgiverne i privat sektor for ikke å gjøre nok for å få ned sykefraværet. Han påpekte at bare 17 prosent av bedriftene innen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon arbeider med sykefraværet gjennom avtaler om inkluderende arbeidsliv. - Det er et stygt tall, og det er fristende å si at arbeidsgiverne boikotter, sa Foss.Han kritiserte også at bare 40 prosent av de ansatte i NHO-området er i bedrifter med slik avtale. - Det er et altfor dårlig tall, og jeg forventer at begge organisasjoner skjerper seg og tar egne avtaler, sa han og påpekte at opp mot 80 prosent i offentlige bedrifter omfattes av slik avtale.- Dette er det viktigste virkemiddelet for å få ned kostnadene både for bedriftene og det offentlige, sa han.

NHO slår tilbake

Administrerende direktør Finn Bergesen i Næringslivets Hovedorganisasjon stiller seg uforstående til kritikken- Jeg er helt enig med Foss i at det ikke er noen grunn til å være fornøyd med utviklingen i sykefraværet. Men jeg mener vi er kommet lenger i privat enn i offentlig sektor. Det er en bedre utvikling av sykefraværet i NHO-området enn totalt i arbeidslivet. Vi har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet. Vi har et høyt aktivitetsnivå og tar dette på alvor. Man kan ikke bare telle hvor mange bedrifter som har slik avtale. Vel så viktig er hvor mye man går inn i avtalen og arbeider med den. Her er private bedrifter er langt fremme. 9 av 35 bransjer hos oss viser en bedring på mellom 2 og 22 prosent i sykefravær, mens økningen er over 10 prosent i resten av arbeidslivet. En undersøkelse viser at det er lettere for funksjonshemmede å få arbeid i private bedrifter enn i det offentlige, sier NHO-direktøren.Statsminister Kjell Magne Bondevik innrømmet på pressekonferansen at man i Sem-erklæringen burde tatt forbehold om den økonomiske utviklingen. Han forsvarte at det var satt konkrete mål om 31 milliarder i skattelettelser og u-hjelp opp på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt. - Økonomien har de siste to årene vært så svak at det blir mildt sagt krevende å nå alle målene. Men jeg mener vi kan være stolte av hva vi totalt har oppnådd av målene fra Sem, sa statsministeren.Både han og finansministeren mente at en skattereform må smøres med lettelser, men de ville ikke gå inn på hvor store de skal være.Se også leder side 8