Norge

Skattegrep åpner for Snøhvit-utbygging

Et skattegrep i milliardklassen åpner for utvinning av gass på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Flertallet på Stortinget fraviker nå de skattereglene de selv vedtok før sommeren, for å innfri utbyggernes krav om lønnsomhet.

— Dette stinker. Her griper flertallet til skatteletter på to milliarder for å gjøre et ulønnsomt prosjekt lønnsomt, raser Øystein Djupedal. Han representerer SV i finanskomiteen og er partiets finanspolitiske talsmann.Stortinget vedtok før ferien nye skatteregler for petroleumssektoren, der det bærende prinsippet var at det som er lønnsomt før skatt, også skal være lønnsomt etter skatt. Og omvendt, det som er ulønnsomt før skatt, skal også være ulønnsomt etter skatt. Men andre ord, skatten i seg selv skal ikke påvirke beslutninger om utbygging av nye felt.

Fraviker

— Nå går altså flertallet glatt vekk fra dette ved første anledning for å presse gjennom et så omstridt prosjekt. Der er i realiteten snakk om subsidier på 2,9 milliarder kroner. Snøhvit er egentlig kullsvart. Både ut fra miljø- og ressurshensyn er dette galimatias, sier Djupedal.Denne saken ble stort sett forhandlet frem under den forrige regjeringen, og ble ifølge Djupedal presset frem av tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i et forsøk på å kjøpe seg stemmer i Nord-Norge.- Dette er et eklatant brudd på norsk skattelovgivning, og trolig også brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen, sier Djupedal.

Første store i nord

Snøhvit-utbyggingen er den første store i Nord-Norge og skal etter planen sikre flere hundre nye arbeidsplasser, med Hammerfest som hovedbase for gassvirksomheten. Statoil er en krumtapp i arbeidet.Snøhvit-prosjektet består av feltene Snøhvit, Askeladd og Albatross. De ligger langt fra markedene og langt fra eksisterende rørledningsnett. Gassen skal føres i land på Melkøya, der den kjøles ned og skipes til markedene i flytende form.Statoil og andre interessenter har krevd betydelige økonomiske lettelser for å være med i utbyggingen.Prosjektet forutsetter bygging av et gasskraftverk som skal slippe ut 0,9 millioner tonn CO2. I henhold til Kyoto-reglene for kvotehandel vil dette ifølge Djupedal koste resten av det norske samfunnet 0,9 milliarder kroner, i tillegg til de to milliarder som følger av endrede avskrivningsregler.- SV utfordrer Bondevik til å stanse dette, da miljø- og ressurskonsekvensene er for store, sier Djupedal. (NTB)