Norge

Her får flere kvinner enn menn starte på rekruttskole

På rekruttskolen for militærpolitiet møtte i år like mange kvinner som menn. Etter første utsiling ble det klart at flere kvinner enn menn fikk fortsette.

Etter et døgn er det flere kvinner enn menn igjen på rekruttskolen på Sessvollmoen.
  • Ingvild Fjelltveit
  • Sveinung Bentzrod

Tirsdag møtte i underkant av 200 unge frem til rekruttskole for militærpolitiet, på Sessvollmoen nord for Gardermoen.

Av de innkalte som møtte frem var hele 50,5 prosent kvinner, 49,5 prosent menn.

Etter et døgn med blant annet medisinske tester og sjekk av utvikling på rullebladet sto 52 prosent kvinner og 48 prosent menn igjen som fikk begynne på rekruttskolen.

– Dette ble en god start på kjønnsnøytral verneplikt. Vi har fått et godt inntrykk av disse første vernepliktige, sier Aleksander Jankov, oberstløytnant og talsmann for Hæren.

  • Les også: Mannlige toppoffiserer: – Ja, større kvinneandel gjør Forsvaret bedre
Rekruttskolen på Sessvollmoen.

Vil ha 50 prosent kvinner

Nylig gikk leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), ut i Adresseavisen og var svært så ambisiøs på vegne av kvinneandelen Forsvaret.

Nå gleder hun seg over sommerens høye høye kvinneandel, men mener at det fortsatt er et stykke igjen.

– Målet må være at vi får 50 prosent kvinner i førstegangstjenesten og at flere kvinner blir værende i Forsvaret også etter tjenesten, sier Huitfeldt.

Samtidig understreker hun at å øke kvinneandelen ikke skal gå på bekostning av å få motiverte personer inn i Forsvaret.

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet sier at de ikke har vært opptatt av å sette en grense for hvor mange menn og kvinner det skal være i Forsvaret.

– Det viktigste er at vi velger ut de som er best egnet og mest motiverte for førstegangstjenesten, sier han.

Forsvarsdepartementet: Gir fordeler

– Kjønnsnøytral førstegangstjeneste gir oss muligheten til å velge de mest motiverte og best egnede personene til førstegangstjeneste, så det er klart at det vil være med å styrke kvaliteten i Forsvaret, sier Bø

Han er enig med toppoffiserene Aftenposten har snakket med de siste dagene, som mener at flere kvinner i Forsvaret gir flere fordeler.

– Når man får en endring i kjønnsbalansen, gjør det også noe med kultur og ledelse. Vi ser at kvinner bringer med seg en annen type kompetanse, og at vi får en dynamikk som minner mer om den vi har i samfunnet ellers i dag, sier Bø.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø (H).

Har ikke nok tilpasset utstyr på plass

Med stadig flere kvinner i Forsvaret øker også behovet for materielt utstyr tilpasset kvinner. Statssekretære innrømmer at de ikke er helt i mål.

– Det jobbes intenst fra Forsvarets side med å få nok tilpasset utstyr, bekledning i riktige størrelser og lignende, på plass raskt. Men vi er ikke helt i mål ennå, sier Bø.

– Ser du utfordringer ved endringene i kjønnsbalansen i Forsvaret?

– I vernepliktsundersøkelsene vi gjennomfører hvert år, ser vi at både gutter og jenter som tjenestegjør sammen oppgir at de er fornøyde med det. Det ser også ut til å fungere godt at gutter og jenter bor sammen, sier Bø.

Nærmer seg storinnrykk

Mandag finner det første av de store innrykkene sted, når 322 kvinner møter på Madla ved Stavanger. De har kurs for Sjø- og Luftforsvaret.

Hærens store innrykk er i august, når 2000-2500 kvinner og menn møter på Sessvollmoen for en første sjekk før de fleste sendes nordover.


Se video: Amanda og Stine får en smakebit på hverdagen i førstegangstjenesten.

Flere saker om Forsvaret:

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Forsvarsdepartementet
  3. Madla og Kvernevik
  4. Hæren
  5. Verneplikt