Norge

UDI: – Vi må planlegge 100.000 mottaksplasser i 2016

UDI-direktør Frode Forfang orienterte om asylsituasjonen og det prekære behovet for flere mottaksplasser både i år og neste år.

Foto fra Hvalstad asylmottak i Asker.
  • Tron Strand
  • Henrik Arneberg

Tidligere i november kom det frem at presset på mottaksapparatet var så stort at UDI ville ta i bruk passasjerskip og brakkebyer for å huse asylsøkerne. Siden den gang har det ble satt nye rekorder i antall ankomne, og forrige uke alene kom det 2502 mennesker som søkte asyl.

Torsdag klokken 11 innkalte UDI til pressekonferanse for å snakke om den kritiske situasjonen når det gjelder å dekke behovet for mottaksplasser.

100.000 nye plasser

Norge må planlegge for etablering av 100.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i 2016, ifølge UDI.

— Det er stor usikkerhet fremover når det gjelder asylankomstene. Vi er nå nødt til å planlegge for etablering av rundt 100.000 nye mottaksplasser innen utgangen av 2016. Det er behovet dersom ankomstene skulle fortsette på samme nivå som siste ukene, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Se også: Mottaket i Råde huser nesten 1000 flyktninger.

Han understreker at tiden vil vise hvor mange plasser som faktisk trengs, men mener det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

— Selv om vi skulle oppleve en halvering av asylankomstene, vil vi trenge 40.000-50.000 nye plasser.

Vil etablere gigantmottak nær storbyer

UDI vil etablere brakkeleire i eller ved norske storbyer med plass til inntil 3000 personer.

Problemet i Oslo er at man, innenfor Oslos grenser, har problemer med å få slike konsepter til å passe inn.

UDI-direktør Frode Forfang mener at det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

— Det er også grunnen til at vi nå ser etter tomter utenfor, men likevel i nærheten av Oslo og andre store kommuner. Vi kan ikke bare tenke innenfor en bykommune, sier Forfang og legger til:

— Grunnen til at det må være i nærheten av de store byene, er at en brakkeleir med 3000 plasser krever mange type tjenester. Det får vi ikke til på steder uten et stort befolkningsgrunnlag.

Har bedt Statsbygg og Forsvarsbygg om hjelp

Forfang opplyser at UDI vil trenge bistand fra andre statlige aktører for å håndtere det voldsomme volumet Norge står overfor.

— Vi har fra UDI sin side bedt om at Statbygg og Forsvarsbygg skal bidra i arbeidet med å frembringe midlertidig bygningsmasse, som skal kunne brukes til å utvide mottakskapasiteten betydelig. Dette gjelder særlig med tanke på å få opp store brakkeleire som kan være tilskudd til det øvrige mottaksapparatet vi har. UDI ser på dette som nødvendig for å få opp tilstrekkelig volum, slik at vi kan klare å innkvartere alle asylsøkere som kommer til Norge.

UDI opplever større skepsis enn tidligere i år når de ber kommunene om å opprette mottaksplasser, selv om det er store forskjeller mellom kommunene.

Forfang tar litt selvkritikk på at direktoratet ikke har klart å formidle alvoret i situasjonen.

— Vi har ikke i tilstrekkelig grad fått frem alvoret i situasjonen. Saken er den at situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplassser, sier han.

  • Les: Forsvaret tilbyr 3000 soveposer og gamle forsvarsanlegg i asylhjelp

Forsvarsbygg: Utarbeider konsepter for mottaksleirer

Til Aftenposten opplyser Forsvarsbygg at Forsvarsdepartementet har gitt dem i oppdrag å bistå Justis- og beredskapsdepartementet med å utrede og planlegge mottaksleirer for asylsøkere.

— Behovet for mottaksplasser er stort, og nasjonalt er mye av relevant ledig bygningsmasse allerede tatt i bruk. Oppdraget Forsvarsbygg har fått går ut på å utarbeide konsepter for utforming av leirer bestående av modulbygg som lett kan settes opp og siden demonteres basert på de behovene justissektoren har, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Han vil ikke kommentere konkret hvilke områder det kan være aktuelt å etablere mottaksleirer.

Ikke Myntgata 2

Aftenposten har tidligere skrevet at Forsvarsdepartementet har tilbudt Justis- og beredskapsdepartementet å huse asylsøkere i Myntgata 2 dersom tallet på asylsøkere øker dramatisk.

Miljløverndepartementet holdt til i Myntgata 2 frem til høsten 2013. Nå er lokalene tomme.

Myntgata 2 eies av Forsvarsdepartementet, består av 11.000 kvadrameter med kontorlokaler og ligger midt mellom Stortinget og Akershus festning.

Forsvarsbygg vil ikke kommentere om dette lokalet nå er akutelt å ta i bruk, men Aftenposten erfarer at dette ikke er tilfellet. Mer aktuelt skal det være å se på forsvarets øvringsområder på Østlandet.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa