PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.

Høyreekstreme marsjerte i Kristiansand lørdag. PST bekymret over økt vilje blant høyreekstreme til å organisere seg samt økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
  • NTB

Den høyreekstreme gruppa som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) gikk i nazimarsj i Kristiansand lørdag. Ifølge NRK kaller gruppen demonstrasjonen «Seieren i Norge» på sine nettsider.

– Dette er et eksempel på en utvikling i miljøet som ikke er ønskelig. Vi ser økt vilje til å organisere seg og vi ser også økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

DNM har flere medlemmer i Sverige enn i Norge, men også den norske gruppa har fått noen flere medlemmer «i den senere tid», ifølge PST.

– Grunnen til at vi er lite glad for tilknytning over landegrensene er at man for Norges del henter legitimitet og kunnskap i et miljø som er større og sterkere enn i Norge, sier Bjørnland.

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO, Jacob Ravndal, sier det er de svenske medlemmene av gruppa «som drar i trådene». Han har også merket seg en markant utvikling på norsk jord.

– Det har vært et tydelig taktskifte i denne gruppas aktivitet i Norge det siste året, sier Ravndal.