Norge

Helseministeren etter Aftenpostens avsløring: – Vi er ikke gode nok

Bent Høie (H) har strammet opp lederne i de fire helseregionene etter Aftenpostens avsløring om utprøvende behandling.

Helseminister Bent Høie (H) vil se på hvordan norske pasienter lettere kan få råd om annen type behandling.
  • Tine Dommerud
    Journalist

– Vi er ikke gode nok på å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling tilgjengelig for pasientene, sier helseminister Bent Høie.

Nå har han bedt forskere skjerpe seg og registrere studiene sine på nettportalen Helsenorge.no. Dette skjedde på det årlige foretaksmøtet der helseministeren møter direktørene fra de fire regionale helseforetakene.

På dette møtet trekker helseministeren frem ulike områder han mener helseforetakene må se ekstra på. Både tilgangen til kliniske studier og muligheten til fornyet vurdering var tema på mandagens møte.

Aftenposten konfronterte helseministeren forrige uke med tallene som viser at kun 40 prosent av de norske studiene er registrert på Helsenorge.no.

  • Se hele listen: Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om

Får utredning i løpet av høsten

Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.

– På dette området har ikke Norge vært gode nok, innrømmer Høie og legger til:

– Jeg har bedt noen flinke ansatte i departementet om å se på dette, og jeg vil få en utredning i løpet av høsten.

Han sier det er fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å oppdatere informasjonen på Helsenorge.no. Nettportalen ble lansert i 2015 for å gjøre det «enklere for pasienter å delta i forskning»

– Det er uheldig dersom informasjonen ikke er oppdatert. Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene følger opp og sikrer at nettsiden oppdateres i tråd med formålet.

Høie legger til at denne informasjonen foreløpig legges inn manuelt.

– I samarbeid med Kunnskapsdepartementet arbeider vi med å få på plass forskningsadministrative systemer for å overføre informasjon automatisk så snart en studie har fått godkjenning fra regional etisk komité.

– Vi må se på den danske modellen

Aftenposten har tidligere omtalt den danske modellen for second opinion. Der er kreftpasienter garantert svar i løpet av ti dager fra et ekspertpanel på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem. Helsedirektoratet har to ganger tidligere avvist å innføre denne modellen i Norge.

Både Senterpartiets Kjersti Toppe og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener at den danske modellen bør innføres, og at dagens ordning på langt nær er god nok for alvorlig syke pasienter.

Helseminister Bent Høie er nå helt klar og sier at norske helsemyndigheter må se på denne modellen på nytt. Også dette ble tatt opp på møtet med lederne for helseforetakene mandag.

– Vi må se til land som Danmark, som er langt fremme. En ordning for fornyet vurdering for kreftpasienter er blant de konkrete tiltakene vi ser på.

– Jeg tror vi må legge bedre til rette for samarbeid om kliniske studier på nordisk nivå. Mange krefttyper har et så lavt antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.

– Slik ønsker vi ikke at det skal være

Avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold sa til Aftenposten mandag at noen av årsakene til at de ikke rekrutterer mange pasienter til benmargskreftstudier skyldes reiseavstander, dårligere helse, men også utdanningsnivået.

– Utdanningsnivået i Bærum er blant de høyeste i landet, mens gjennomsnittet i Østfold er blant det laveste i Helse Sør-Øst, sier Stensvold.

Helseminister Bent Høie er ikke overrasket over dette.

– Men slik ønsker vi ikke at det skal være. Det var en av grunnene til at jeg ønsket at denne nettsiden skulle være oppdatert, nettopp for å gjøre det enklere for pasienter og leger å oppdatere seg. En slik nettside gjør det nok enklere for pasienter å finne frem, og å unngå de skjevhetene vi kan se.

Les mer om

  1. Todelt helsevesen
  2. Bent Høie
  3. Helse- og omsorgsdepartementet
  4. Kunnskapsdepartementet
  5. Kjersti Toppe
  6. Torgeir Micaelsen