Norge

Helsepolitiker: - Fullstendig uaktuelt at kvinner føder alene

Flere stortingspolitikere går ut mot det de mener er for lav bemanning av jordmødre.

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) mener det er uheldig at man har en til dels svært ulik virkelighetsbeskrivelse av fødeomsorgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • Inga Skogvold Rygg

– Hvis det stemmer at enkelte kvinner føder alene, er det fullstendig uakseptabelt, sier Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

Han er blant dem som har reagert på jordmormangelen Aftenposten omtaler onsdag, som topper seg om sommeren. Ifølge Jordmorforbundet skal flere kvinner ha født alene på fødestuer i Norge.

Mens lederen for Jordmorforbundet mener jordmormangelen er prekær, sier statssekretær Lisbeth Normann at bemanningen i Norge er forsvarlig. Normann mener det er sykehusenes ansvar å gi tilbakemelding på hvor mange jordmødre de trenger.

– Det jeg synes er mest uheldig er at man har en til dels svært ulik virkelighetsbeskrivelse, sier Micaelsen.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe mener statssekretær Lisbeth Normanns uttalelser er provoserende, og sier hun aldri har opplevd så stor avstand mellom ledelsen og de som jobber på gulvet. Foto: Kolstad, Tom A.

– Provoserende uttalelser

Også nestleder Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen
reagerer sterkt på statssekretær Lisbeth Normanns uttalelser.

– Det er ikke første gang vi har fått varskorop fra de som jobber i fødeomsorgen om at det er for travelt. Da er det provoserende å høre at hun igjen bare viser til helseforetakene, sier Toppe.

 • Allerede før sommeren varslet foreningene: - Jordmødre gruer seg til å jobbe i sommer

Hun kaller det ansvarsfraskrivelse, og mener statssekretæren ikke tar situasjonen på alvor.

Toppe er seksbarnsmor og har selv hatt ubehagelige opplevelser med for lite oppfølging av jordmor under fødsel. Hun holdt på å føde på gangen etter at hun gjentatte ganger ba om tilsyn.

– Den utrygghetsfølelsen er den jeg kjenner på nå. Slik skal det ikke være i Norge.

Toppe mener jordmødrenes gjentatte varsling burde føre til at politikerene gikk inn i saken med mye større ydmykhet.

– Jeg har aldri opplevd så stor avstand mellom ledelsen og de som jobber på gulvet, sier hun.

Vil ha bort «ping-pong-diskusjon»

Torgeir Micaelsen sier det er viktig å slå fast at Norge har en av verdens beste fødselsomsorger, men mener jordmødrene må møtes med en mer reell dialog enn det han kaller en gjentakende «ping-pong-diskusjon» i mediene, hvor svarene fra helseministeren hver gang er de samme.

– Jeg mener det er på tide at helseministeren inviterer til et møte med Jordmorforbundet og annet relevant helsepersonell og snakker med dem om hva som skal til for å få bemanningen og kvaliteten opp, sier han.

Mener økonomien har skylden

Micaelsen sier det blir for lettvint av Helse- og omsorgsdepartementet å skyve svarene fra sykehusledelsen foran seg. Han mener svake sykehusbudsjetter er noe av grunnen til problemstillingen.

– Det gjør at det blir et veldig press på å finne de mest effektive vaktplanene, noe som kan gå på bekostning av tryggheten kvinner skal oppleve, sier han.

Også Kjersti Toppe peker peker på finansieringssystemet som ansvarlig for bemanningsproblemene. Hun mener systemet gjør at sykehusene kan foreta feil prioriteringer.

– Kodesystemet på fødsel er slik at sykehusene får 5000 kroner hvis du blør 500 milliliter, mens hvis du prioriterer at en jordmor sitter der og hindrer den blødningen får du 0. Det er et eksempel på hvordan finansieringssystemet premierer komplikasjoner, ikke å skaffe god nok kompetanse, sier hun.

Les mer om

 1. Helse
 2. Sykehus
 3. Fødsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Jordmødre advarer mot lav bemanning: Kvinne måtte føde alene

 2. FORELDRELIV

  Hvert år blir 400 barn født utenfor sykehus. Tiril, Eirik og Kasper er tre av dem.

 3. DEBATT

  Til Tegnehanne, fra overlege og lege: Din kritiske fødehistorie hjelper oss

 4. NORGE

  Krass kritikk av fødselsomsorgen i Sykehus-Norge

 5. NORGE

  Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

 6. POLITIKK

  Krever tiltak mot forgubbing blant fastleger