Norge

Over 5685 afghanere har søkt asyl i Norge – 68 er blitt returnert til Afghanistan

Fire menn triller syklene sine over grensen fra Russland til Norge. Svært mange av dem som har kommet denne veien har vært afghanere. Norge mener mange av dem ikke har behov for beskyttelse. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norske myndigheter har sagt de skal behandle asylsøknadene fra Afghanistan raskt. De har et fjell å bestige.

  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

For å hindre at enda flere uten beskyttelsesbehov kommer over grensen på Storskog fra Russland til Norge, vil norske myndigheter demonstrere at inntrykket av åpne grenser ikke stemmer.

Siden en meget høy andel av dem som kommer er afghanere, betyr det i praksis at noen som er kommet fra Afghanistan uten et reelt beskyttelsesbehov må bli satt på et fly til Kabul.

Aftenposten tok en kikk på hva norske utlendingsmyndigheter har fått til så langt. Her er resultatet av vår faktasjekk.

Afghanistan-sakene hoper seg opp:

Antallet afghanske asylsøkere hittil i år: 5685.

Antallet afghanske asylsøkere som venter på å et vedtak i sin sak: 3492 pr. 31. oktober, pluss 1606 som kom de to første ukene i november.

Antallet afghanere som har fått behandlet sine asylsøknader: 842.

Antallet asylsøkere med avslag som inntil 31. oktober var blitt uttransportert til Afghanistan: 68. I tillegg har 7 personer blitt bort— og utvist til Afghanistan i samme periode, opplyser Politiets utlendingsenhet. 273 afghanere er blitt uttransportert til land omfattet av Dublin-forordningen.

Les også denne saken:

Les også

UDI: – Vi må planlegge 100.000 mottaksplasser i 2016

Mange kan få asyl

96 prosent av de enslige mindreårige afghanerne som har fått behandlet sin asylsøknad hittil i år har fått opphold, viser statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Bare to – 2 – personer har fått avslag, antagelig fordi de ikke ble trodd på at de var fra Afghanistan.

I og med at 2722 av afghanerne som har søkt asyl i Norge fra januar til andre uke i november i år har status som enslige mindreårige, så er det grunn til å tro at mange vil få opphold. UDI mistenker imidlertid at mange av dem som oppgir at de er under 18 år faktisk er eldre og vil bruke mer ressurser på å avsløre dem som juger på alderen.

48 prosent av afghanerne som ikke har status som enslige mindreårige asylsøkere har også fått opphold.

Også voksne menn har en rimelig sjanse til å få opphold:

— Voksne, enslige, afghanske menn kan ikke regne med å få opphold i Norge, ifølge UDI-sjef Frode Forfang.

Det kan kanskje underbygges med at bare 15 menn – 6 prosent av alle voksne afghanske menn som har fått behandlet sin asylsøknad – har fått opphold i Norge i 2015. Men hvis man ser nærmere på tallene så ble brorparten av sakene, hele 189 av 241 saker, ikke realitetsbehandlet fordi søkeren ble sendt til et annet land i henhold til Dublin-avtalen. Blant de sakene som ble realitetsbehandlet ble det innvilget opphold i nesten hver tredje sak.

Justisministeren lanserte imidlertid nye regler for asylsøkere på fredag. Personer med opphold i Russland vil stanses ved bommen, mens mange andre vil få saken sin behandlet i løpet av 48 timer.

Les også:

Les også

Asylkrangel gir kraftig løft for Frp

Saksbehandlingen kan bli langvarig:

Både UDI og ankeinstansen Utlendingsnemnda sier de nå vil prioritere å behandle sakene til afghanerne de antar ikke har beskyttelsesbehov raskt.

— For afghanere uten asylgrunnlag kan det ta bare noen uker, mens de som trolig for opphold blir nedprioritert og må vente i måneder, skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad fra UDI i en e-post.

Utlendingsnemnda har normalt en saksbehandlingstid i asylsaker på 6 måneder, men mener de skal kunne klare en «langt raskere» saksbehandlingstid.

Det blir krevende å returnere dem som har fått avslag

Dersom UDI og Utlendingsnemnda klarer å få behandlet mange saker raskt, så gjenstår det å få uttransportert dem til Afghanistan. Hittil i år har det bare skjedd med 68 afghanske asylsøkere.

De som skal uttransporteres må fraktes med rutefly og nærmest snikes inn i et begrenset antall, skrev Dagens Næringsliv i forrige uke. Afghanske myndigheter lar ikke Norge benytte seg av charterfly.

Politiets utlendingsenhet sier de ikke kan opplyse hvor mange afghanere med avslag som venter på å bli uttransportert.

— Antallet personer som uttransporteres varierer ut ifra flere forhold, blant annet om personene oppholder seg på de adressene de har oppgitt til norske myndigheter og om man reiser ut av landet uten å melde fra. På grunn av dette er det vanskelig å anslå et sikkert antall. Utover dette kommenterer vi ikke fremtidige uttransporter, svarer Signe Marie Nygård, teamleder på ID-seksjonen ved Politiets utlendingsenhet.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa