Norge

Finanstilsynet: Gjeld og boligpriser på historisk høyt nivå

Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer. Gjelden fortsetter å stige til tross for økt økonomisk usikkerhet, påpeker Finanstilsynet i en ny rapport.

afp000375100-PVxLSQbpeK.jpg
  • Ntb

— Til tross for lavere økonomisk vekst, økt arbeidsledighet, lavere reallønnsvekst og generelt økt økonomisk usikkerhet som følge av oljeprisfallet, har gjelden til husholdningene fortsatt å vokse sterkere enn inntektene, skriver Finanstilsynet i rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Både husholdningenes gjeld og boligprisene er nå på historisk høye nivåer.

- Flytende rente

— De fleste boliglån har flytende rente, som innebærer at en renteøkning raskt fører til at en større del av låntakers inntekt går med til å betjene gjeld, heter det i rapporten.

Finanstilsynet påpeker at tolvmånedersveksten i boligprisene har avtatt i høst, men at det er for tidlig å si noe om dette reflekter et omslag i boligmarkedet. (NTB)

Les også:

Les også

Boligprisene i Oslo opp 12 prosent på ett år

— Bankene kan tape

— Ved et kraftig tilbakeslag som rammer norsk økonomi bredt, kan imidlertid bankene bli påført betydelig tap på flere deler av utlånsporteføljen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Tilsynet peker på at oljeprisfallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten har ført til betydelig lavere aktivitet og svekket lønnsomhet i næringene som leverer varer og tjenester til denne virksomheten.

— De direkte eksponeringene mot oljerelatert virksomhet utgjør en relativt liten del av norske bankers samlede utlån, men det er forskjeller mellom bankene, påpeker tilsynet.