Politiet om Scandinavian Star: Ingen bevis for flere brannstiftere

Politiets nye etterforskning av dødsbrannen på Scandinavian Star etterlater ingen avgjørende nye funn. Politiets henlegger saken. -Ikke overraskende. Norske myndigheter har aldri vært interessert i å oppklare saken, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.

  • Frode Sætran
  • Arild Færaas
  • Håkon Letvik

159 mennesker mistet livet etter at det brøt ut brann på Scandinavian Star mens skipet befant seg i Skagerrak 7. april 1990. Overlevende og redningsmannskaper har fortalt om opprivende opplevelser om bord.

Det brant i nesten 38 timer totalt sett. Nye branner brøt ut forskjellige steder i skipet. Deler av skipet ble totalt utbrent.

Politiet viser til at de har kommet frem til flere nye svar om Scandinavian Star-brannen:

  • Skipet var ikke overforsikret, mener politiets sakkyndige. Skipet kostet ifølge undersøkelsene 21 millioner dollar og var forsikret for 24 millioner dollar. Et slikt funn river noe av grunnen vekk under teorien om at skipet ble påtent for å heve forsikringssummen på et overforsikret skip.
  • Nye branner som oppsto var sannsynligvis ikke påtent. De sakkyndige mener nye branner oppsto av seg selv fordi metallet i båten var blitt svært varmt som følge av de første brannene.
  • Et hydraulikkrør som det er blitt hevdet må ha blitt manipulert for å forverre brannforløpet, er ifølge politiets undersøkelser mest sannsynlig blitt bøyd som følge av varmeutvikling.

Etter at Oslo-politiet i ettermiddag redegjorde for etterforskningen og gjorde det klart at saken skal henlegges, kommer etterlatte uansett med knusende kritikk.

– Politi og påtalemyndighet har gjort en elendig jobb

– Politiet har ikke gjort så god jobb som de burde. De var beordret til å komme med et slikt resultat. Vi forsøkte jo å få riksadvokaten kjent inhabil. Med ny ledelse for etterforskningen ville det blitt avklart at politi og påtalemyndighet har gjort en elendig jobb med Scandinavian Star-saken, sier nestleder Terje Bergsvåg i Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star.

Stiftelsen har navngitt personer de mener står bak ildspåsettelsen og de mener at 100 000 liter diesel det ikke er gjort rede for, ble brukt for å holde liv i flere av de etterfølgende brannene på skipet. Stiftelsen mener at diesel ble brukt og spredt gjennom ventilasjonskanaler for å holde liv i brannen i 5–6 timer i områder hvor alt ellers ville ha vært utbrent i løpet av 15 minutter.

– Det ble stadig påtent nye branner

– Skadene var ikke store nok - derfor ble det påtent stadig nye branner. De som står bak brannene ønsket at skipet skulle synke, slik at de kunne få et større forsikringsoppgjør, sier Bergsvåg.

Han sier at det ombord i skipet var 27 gassflasker buntet sammen, noe det ikke er redegjort nærmere for.

– Hvis disse gassflaskene gikk i lufta ville skipet ha sunket, sier Bergsvåg.

– Dere går ut med hard kritikk. Du er ikke redd for at dere blir stemplet som konsiprasjonsteoretikere ?

– Nei, overhodet ikke. Vi har veldig god dokumentasjon på det vi påstår. Våre branningeniører slakter det politiet nå har kommet med, sier Bergsvåg.

Også bistandsadvokat Sigurd Klomsæt kommer med skarp kritikk av Oslo-politiet, etterforskningen og deres konklusjon.

-Jeg er ikke overrasket over politiets konklusjoner. De vil verne dem som sviktet i 1990 sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt (i midten). Jan Harsem (t.v.) i Støttegruppen mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

Vil påklage henleggelsen til statsadvokatene

– Norske myndigheter har aldri vært interessert i å avdekke hva som skjedde med Scandinavian Star. Politiets konklusjon i dag har gjort meg overbevist: Nye opplysninger i dag ville være en erkjennelse av at politi og påtalemyndighet gjorde en dårlig jobb i 1990 og har tabbet seg ut i alle år senere. Politiet har vært opptatt av å verne dem som sviktet i 1990 og senere, sier advokat Klomsæt.

På vegne av Stiftelsen og pårørende vil advokat Klomsæt påklage politiets henleggelse til statsadvokatene i Oslo.

Støttegruppen: Politiet kunne gjort en grundigere jobb

Jan Harsem i Støttegruppen mener også at politiet kunne ha gjort en grundigere jobb, men han har tillit til at politiet hadde en oppriktig interesse i å finne ut mest mulig i den nye etterforskningen.

– Vi vil i et brev be politiet gjennomføre flere avhør og gjøre flere undersøkelser, sier Harsem.

– Stiftelsen går ut med adskillig hardere kritikk ?

– Hverken jeg eller styret deler Stiftelsens retorikk. Det har vært et problem i flere år og det har også vært en personlig belastning, sier Harsem. Han var ombord i skipet og mistet sin gravide kone i brannen.

– Politimester Hans Sverre Sjøvold, Stiftelsen beskylder politiet for at dere ikke gjør jobben deres og for å dysse ned tidligere feil. Hva sier du til det?

Politimesteren: Beklager at vi ikke har fått klarere svar

– Det reagerer jeg negativt på. Vi har brukt mye ressurser og holdt på i tre år for å finne ut hva som har skjedd. Jeg er den første til å beklage at vi ikke har fått klarere svar. Men vi har faktisk fått en del svar. Det som kan være litt krevende er at noen av disse svarene ikke understøtter teorier om forsikringsbedrageri, salgstransaksjoner eller at mannskapet gått rundt og tent på branner. Men jeg har full ydmykhet for at det kan være andre synspunkter eller andre tilnærminger. Men ikke still spørsmål ved våre motiv, det blir feil, sier politimester Sjøvold.

En dansk trailersjåfør ble utpekt som brannstifter av politiet, men saken mot mannen ble henlagt 11. april 1990 i og med at han selv omkom under brannen.

Det er senere slått fast at det ikke var grunnlag for å utpeke dansken som gjerningsmann.

Politiet skriver i sin pressemelding at de heller ikke nå kan konkludere med at dansken «med stor grad av sannsynlighet» er gjerningsmannen. De påpeker imidlertid at det heller ikke foreligger opplysninger «som fritar ham for den mistanken som ble rettet mot ham i 1990». Saken mot dansken ble henlagt i 1991 på grunn av manglende bevis, skriver politiet.

159 mennesker mistet livet i brannen på Scandinavian Star påsken 1990.

I juni 2014 beordret Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold gjenopptakelse av etterforskningen av saken og fikk støtte av riksadvokat Tor-Aksel Busch. Mandatet tilsa å undersøke eierforhold, forsikringsutbetalingen etterpå og selve brannen.

Politiet har nå avsluttet etterforskningen.

Det oppsto flere branner om bord, og minst én av dem brøt ut etter at den da antatte brannstifteren selv hadde mistet livet. Et kjernespørsmål har derfor vært om den siste store brannen var antent eller om den brøt ut av andre årsaker.

Politiets nye etterforskning, som støtter seg til sakkyndiges vurderinger, sier at de nye brannene kan ha antent som følge av svært høy varme som ble ledet gjennom skrog og stålkonstruksjoner. De to sakkyndige konkluderer slik:

«Det er sannsynlig at brannen (...) er en naturlig følgebrann initiert av varmespredning i skipskonstruksjonen (deler av overbygningen).»

- Usannsynlig

Dette er tidligere avvist som usannsynlig av stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen "Scandinavian Star". De har utarbeidet sin egen rapport, der det påpekes at en varmespredning med temperaturer som er såpass høye at det kan antenne nye branner, nødvendigvis ville ført til at skipsmalingen ville endret farge fra hvit til brun eller svartsvidd.

Politiet konkluderer med at det ikke er mulig å avklare om de påfølgende brannene var påsatt.

«Det er ikke gjort observasjoner av kriminelle handlinger om bord mens slukningsarbeidet pågikk», heter det i rapporten som legges frem tirsdag.

Skipsinspektør Gisle Weddegjerde i stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen "Scandinavian Star" er blant dem som har påpekt et annet spørsmål som trenger en forklaring: Et hydraulikkrør som etterpå ble funnet bøyd og med brudd. Han har avvist at røret var bøyd opprinnelig, ganske enkelt fordi det er brudd på konstruksjonsbestemmelsene.

Politiets sakkyndige mener røret neppe var bøyd opprinnelig under konstruksjonen, men at det mest sannsynlig er snakk om en feilmontering eller at det har skjedd ved at det ble svært varmt under brannen og senere avkjølt under slukkingen, slik at røret har strukket seg og senere trukket seg sammen igjen.

Motivjakt

Politiet har undersøkt om noen kan ha hatt et økonomisk motiv som kan sannsynliggjøre at brannen var forsikringssvindel, men har ikke funnet holdepunkter for dette. Denne gangen har politiet avhørt danskamerikaneren som meglet skipet. Han er flere ganger blitt utpekt som skipets egentlige eier og en som har hatt motiv og mulig utbytte av brannen.

Aftenposten har tidligere intervjuet mannen. Han understreket da at han aldri har vært eier av skipet. At navnet hans har stått i skipsregistrem forklarer han med at han førte seg inn som en formalitetshandling fordi den nye eieren ikke hadde betalt hele kjøpesummen før overtagelsen.

Det forklares også som årsaken til at skipet ble overforsikret i forhold til den summen de tidligere eierne overtok skipet for.

Opsjon: 10 dollar

Aftenposten har tidligere skrevet om transaksjonen der Seaescape Cruises Ltd hadde en opsjon på 10 dollar for skipet etter at de over en lengre periode hadde leid skipet av Stena Cargo Line.

Kort tid før overdragelsen til den danske skipsrederen Henrik Johansen, innløste Seaescape opsjonen og tegnet en forsikring pålydende 24 millioner dollar.

Forsikringspremien var uvanlig høy: 0,64 prosent av forsikringssummen. Vanlig forsikringspremie utgjør rundt 0,20 prosent.

Skadene etter brannen ble taksert til 14 millioner dollar.

Gisle Weddegjerde sier til Aftenposten at han mener det samme i dag, som han sa til Aftenposten etter at politiets prosjektgruppe i 2014 ikke anbefalte etterforskning: - Dette er katastrofalt dårlig arbeid

Oslopolitiets konkusjoner blir gjengitt på fremtredende plass i de største danske mediene tirsdag ettermiddag.

Krever dansk gransking av brannen

Socialistisk Folkeparti gjorde det klart at de på nytt vil fremme et lovforslag i Folketinget, om en dansk granskingskommisjon.

Da SF fremmet lovforslaget i fjor, gjorde den danske justisminister Søren Pind (V) det klart at regjeringen ikke ville støtte det. Årsaken var at Danmark måtte avvente det arbeidet Oslopolitiet holdt på med, og det arbeid den Stortingsoppnevnte granskingskommisjonen skal være ferdig med innen 1. juni neste år.

Dansk sjøfartsinspektør: Peker ut nye drapsmenn på «Scandinavian Star»