Norge

Kulturbygger Bent Høie

Bent Høie vil endre kulturen i Sykehus-Norge. Har velgerne tålmodighet til å vente?

 • Thomas Boe Hornburg
  Thomas Boe Hornburg
  Politisk rådgiver i Arbeiderpartiet

Ingen statsråder trenger i malstrømmen av saker så sårt en klar agenda som en helseminister.Og helseministeren har faktisk større muligheter til å styre sykehusene enn hva kritikerne av helseforetaksmodellen ofte gir inntrykk av.

Bent Høie vil styre — i likhet med sin forgjenger Jonas Gahr Støre. Derfor innførte Støre i 2013 en timelang sykehustale hvor han på Rikshospitalet, foran et fullstappet auditorium av sykehusledere fra hele Norge, listet opp sine prioriteringer.

Støre rakk egentlig aldri å forme seg en full sykehusagenda på ett år. Det ble folkehelse og mye attåt.

I fjor presenterte Høie sin mer gjennomarbeidede visjon. Den tok utgangspunkt i pasienthistorier om dårlig kommunikasjon, unødvendig venting, feil og mangler og mer til. Det er utfordringer som handler mer om opplevelse enn overlevelse. De handler aller mest om holdninger og ledelse som ikke holder mål i sykehusene.

Ledelse viktigst

Høies hovedbudskap i årets tale kan oppsummeres kort: Det var det samme som i fjor.

Enda mer enn i fjor presenterer Høie seg ikke som beslutningstager, ikke som budsjettvinner, ikke som lovmaker, ikke som politiker slik vi ofte tenker på dem. Høie vil være en konsernsjef som er mest opptatt av at hans virksomheter skal drives mer kompetent.

«Færre flaskehalser» skal gjøre at operasjonsstuene skal brukes mer. Kortere liggetid for hofteprotesepasienter skal frigjøre ressurser. «Nye arbeidsformer» og «engasjement, godt lederskap og vilje til å gjennomføre» er nøkkelen til arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter.

Et annet uttrykk for en enda tydeligere dreining mot ledelse er at stadig mer av det Høie trenger Stortinget til, skremmer stadig færre.

Fritt behandlingsvalg, som sendes til Stortinget om noen få uker er krympet og skremmer nå få.

Helse- og sykehusplanen, som skal til Stortinget til høsten, ble av Høie i går omtalt i vendinger som peker mer mot en retningsgivende helseplan enn den detaljstyrende nasjonale transportplanen Høyre gikk til valg på å kopiere for sykehussektoren.

De regionale helseforetakenes skjebne skal først avgjøres når sykehusplanen «er vedtatt og har fått virke». Det lukter neste stortingsperiode.

Som øverste leder for sykehusene tar kulturbygger Høie sin jobb på det største alvor. Som en valgt politiker som drar på høye løfter om raske resultater, sterk pengevekst til sykehusene og kortere helsekøer lever Høie farlig simpelthen fordi det gjerne tar mye lengre tid å endre kulturer enn budsjetter og lovverk.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Arbeiderpartiet sikrer flertall for å redde akuttkirurgien i Odda

 2. POLITIKK

  Nær halve Alta gikk i marsj for eget sykehus

 3. POLITIKK

  Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

 4. NORGE

  Regjeringen mener helsereform ikke har fungert. I dag presenterte den en ny løsning.

 5. NORGE

  Høie sa sykehusene kunne skaffe 1400 intensivplasser. En ny kartlegging viser at tallet var altfor høyt.

 6. NORGE

  Hovedbølgen av viruset kan vare i ett år, sier helseminister Bent Høie