Vidar Helgesen om ulvekonflikten: – Fortsetter dialogen med Venstre

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv. Samarbeidspartiet Venstre protesterer.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier at han har respekt for samarbeidsavtalen, selv om Venstre mener at en lovendring vil være et tegn på det motsatte.

– Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring. Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på en pressekonferanse fredag.

I fjor høst økte rovviltnemndene kvoten på ulv til 47 dyr, 24 av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.

Lovendringen som ble fremmet i dag vil gi utvidet mulighet til lisensjakt på ulv, også innenfor ulvesonen – området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.

– På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.

Lisensfellingsperioden utløper 31. mars. Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa Helgesen.

Venstre varsler kamp

Venstre har allerede varslet at de vil kjempe mot lovendringen. I en video som er lagt ut på partiets Facebook-side sier Ola Elvestuen følgende:

– Regjeringen legger i dag frem et forslag om å endre loven, for å få mulighet til å skyte mer ulv. Det kan de ikke gjøre. Vi har en samarbeidsavtale som gjør at endringer i naturmangfoldsloven ikke kan gjennomføres mot Venstres vilje. Det kommer vi til å stå fast på.

Dialogen er ikke ferdig

Vidar Helgesen sier at han har hatt en god dialog med Venstre i utarbeidelsen av både høringsbrevet og lovforslaget.

– Den dialogen er ikke ferdig. Vi har jobbet under veldig stramme tidfrister fra Stortinget, derfor legger vi frem dette nå, og fortsetter dialogen med Venstre i Stortinget.

Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Krf og Venstre slår fast at «naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås».

På spørsmål om en lovendring mot Venstres vilje ikke vil være et brudd på samarbeidsavtalen, svarte Helgesen at han er «svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen».

Sp: – En avsporing

– Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldsloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier partiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Hun kaller lovforslaget en avsporing og sier både Sp og mange andre ulvemotstandere har avvist at det er nødvendig med en lovendring for å løse ulvestriden.

– I dag er det flere ulv i Norge enn Stortinget har bestemt at det skal være. Stortinget har vært svært tydelig på at når antallet ulv er langt over bestandsmålet, skal det tas ut tilstrekkelig mange ulv til at vi kommer ned til bestandsmålets øvre grense, sier Arnstad.