Norge

Mann funnet skyldig i forsettlig drap på sin to måneder gamle sønn

En mann er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i forsettlig drap på sin to måneder gamle sønn.

Barnefaren må vente til over nyttår før han får vite hvor lang straffen blir.
  • og NTB

Saken vil fortsette torsdag med prosedyrer om straffutmåling og sivile krav.

Dom i saken vil bli avsagt over nyttår, opplyser lagmannsretten.

I Oslo tingrett i januar ble den nå 31 år gamle mannen funnet skyldig i å ha mishandlet babyen til døde, men anket dommen.

Les også

Riksadvokaten leter etter grove voldssaker mot barn for å anke dem

Funnet skyldig i tingretten

Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig. Et mindretall mente at det ikke var tilstrekkelig bevist at faren handlet med forsett, og mente han burde dømmes for kroppsskade med døden til følge.

Men flertallet mente mannen måtte ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av mishandlingen, ikke minst fordi guttens mor hadde vist ham en artikkel om såkalt shaken baby-syndrom (filleristing), og fant ham derfor skyldig i forsettlig drap.

I tingretten ble det lagt til grunn at det var minst to voldshendelser som hadde påført gutten skader, den siste bare få timer før han ble brakt til Akershus universitetssykehus 17. desember 2014.

Det var bare faren som hadde vært sammen med barnet da dette skjedde, ifølge dommerne.

Moren frikjent

Moren ble i tingretten frikjent for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følge.

I tingretten forklarte moren at hun reagerte ved flere anledninger på farens hardhendte behandling av sønnen.

Les også

Foreldre tiltalt for å ha ristet baby til døde

Sakkyndige har imidlertid slått fast at hendelsene hun var vitne til, ikke kunne ha skadd barnet.

Les også

Tiltalt far om baby: – Han dør ikke, han dør ikke!

Retten mente derfor at volden som til slutt kostet babyen livet, skjedde når hun sov eller ikke var til stede.

Les også: Prinsippdom om filleristing av baby: Seks års fengsel

Les mer om

  1. Drap
  2. Baby
  3. Vold
  4. Oslo tingrett