Norge

Rapport: 316 tonn plast i havet fra oppdrettsanlegg hvert år

Naturvernforbundet slår fast at slitasje i fôrrør i oppdrettsnæringen er skyldig i spredning av 316 tonn plastpartikler i norske farvann.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tallet kommer fra en rapport basert på forbundets undersøkelser som viser at rørene som brukes blir tynnslitt i løpet av bare noen få år, skriver VG.

– Når fisken skal mates, pumpes det pellet gjennom disse rørene med stort trykk. Over tid slites plasten i rørene ut, og dette havner i merdene og derfra ut i havet, forklarer Arnold Jensen, pensjonert fisker og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg.

Naturvernforbundet ber i et brev til miljøminister Vidar Helgesen (H) om en grundig kartlegging. Helgesen bekrefter at han har lest brevet fra Naturvernforbundet og varsler en gjennomgang.

– Problemstillingen Naturvernforbundet peker på, er et viktig innspill. Jeg vil vurdere hvordan vi følger opp denne saken videre og vil også ha kontakt med fiskerimyndighetene, skriver Helgesen i en epost til avisen.