Norge

Kleppa nekter å gi opp miljøfartsgrensen

Riksadvokaten og lagmannsrett tar feil om miljøfartsgrensen. Det mener Magnhild Meltveit Kleppa, som likevel åpner for å fjerne skiltene før vinteren er omme.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), finner det "forunderlig" at både riksadvokat Tor-Aksel Busch og Borgarting lagmannsrett har kommet til at dagens lovverk ikke gir dekning for å håndheve miljøfartsgrensen. Den ble i november igjen innført på Ringveien, E18 vestover og på Rv4 gjennom Groruddalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

En regelendring som ivaretar miljøfartsgrensen vil være klar før neste vinter dersom Justisdepartementet kommer til at dagens lovverk ikke gir dekning.

Det lover samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som vil kjempe hardt for å beholde den omstridte fartsgrensen i Oslo.

Kleppa, som i går var på jomfrutur med verdens største gassferge på Vestlandet, finner det "forunderlig" at både riksadvokat Tor-Aksel Busch og Borgarting lagmannsrett har kommet til at dagens lovverk ikke gir dekning for å håndheve miljøfartsgrensen. Den ble i november igjen innført på Ringveien, E18 vestover og på Rv4 gjennom Groruddalen.

— Nå kommer lovavdelingen i Justisdepartementet til å bruke noen uker på å vurdere om vi har eller ikke har hjemmel for å håndheve fartsgrensen. Sier de nei skal skiltene vekk for i år. Men da skal vi skaffe oss den nødvendige hjemmelen i god tid før neste vinter, sier Kleppa.

— Du tenker på en endring i lovverket?

— Ja.

Les også

Vil ikke be politiet ta miljøfartssynderne

Fjerner nødig skilt

— Tiden er ikke inne for å kutte ut bruken av begrepet miljøfartsgrense, fjerne skiltene og innføre fartsgrenser uavhengig av disse, slik ditt departement åpner for i et nytt brev til Riksadvokaten?

— Nei, vi er ikke der i dag. Det forunderlige er jo at mange bilister ifølge Veivesenet kjører saktere enn de ville gjort om grensen var 80 km/t. De følger miljøfartsgrensen. Skiltene har stått der siden 2005, og nå kommer diskusjonen!

Mener hun har rett

— Hva tenker du om at dere veimyndigheter i syv år i strekk har innført en fartsgrense som Riksadvokaten og Borgarting lagmannsrett begge nå har kommet til at det ikke er dekning for i loven?

— Dette er forunderlig. Fartsgrensen er innført for å ta på alvor helse for oss alle, ikke minst for å redusere påkjenningen som dårlig byluft gir mange allergikere. Men det minner meg om at lovarbeid tar lang tid, og at det er viktig å ta alle vurderinger med i forkant.

— Har dere faktisk lagt et for dårlig grunnlag, når politiet ikke har villet håndheve fartsgrensen og Riksadvokaten sier det ikke er dekning for å gjøre det?

— I departementet oppfatter vi det ikke slik. Vi kjenner oss trygge på at vi har hjemmel for å håndheve fartsgrensen.

— Du mener altså at Riksadvokaten og lagmannsretten tar feil.

— Vi tar nå denne drøftingen med lovavdelingen for få en endelig avklaring, og vil forholde oss til utfallet av denne.

Les også

<span style="font-size:110%"> Forbudet <br/> politiet nekter <br/> å håndheve </span>

"Ikke spesielt inngripende"

— I et nytt brev til Riksadvokaten skriver ditt departement at å redusere farten fra 80 km/t til 60 km/t på sentrale innfartsårer til Oslo "ikke er et tiltak av spesielt inngripende art". Vil bilister flest være enig i det?

— Jeg oppfatter at bilister flest ser behovet for tiltak for å sikre bedre byluft, på samme måte som de aksepterer reduserte fartsgrenser for å bidra til trafikksikkerhet.

— Hvor lenge er det tilrådelig å ha en ordning der noen kjører i 80 og andre i 60 på samme strekning?

— Det blir uansett snakk om kort tid, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  11 har mistet lappen etter at miljøfartsgrensen ble innført

 2. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 3. NORGE

  Masteroppgave: Miljøfartsgrense har ingen miljøeffekt

 4. POLITIKK

  Mener Nav-granskere «gransket og frikjente» seg selv

 5. NORGE

  PST ville kartlegge ekstremister og forebygge terror. Kontrollutvalg mener de brøt loven.

 6. A-MAGASINET

  Hvordan definerer man en machete?