Norge

Alkohol øker risiko for tidlig demens

Alkoholpåvirkning er den største risikofaktoren, i tillegg til genetiske årsaker.

At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det.

  • Yngve Ekern
    Yngve Ekern
    Journalist

Demens som rammer personer under 65 år kobles ofte til genetiske årsaker, men blant ni andre risikofaktorer er alkoholpåvirkning den klart største, skriver Forskning.no

Over 35 millioner mennesker verden over er rammet av demens, og tallet vil fordobles hver 20-årsperiode framover, ifølge prognoser. De fleste får sykdommen i høy alder, men såkalt Young-onset dementia (YOD) rammer personer som er under 65.

Tidlig demens er ofte tillagt genetiske årsaker — men mange andre faktorer enn gener kan spille inn, viser en svensk studie. Forskere ved Umeå universitet har avdekket ni risikofaktorer for tidlig demens.

En halv million menn

Young-onset dementia er blitt knyttet til genetiske mutasjoner i familier som er rammet. Identifiseringen av andre risikofaktorer kan øke kunnskapen om denne sammensatte gruppen av syndromer, påpeker forskerne i rapporten.

Forskerne fulgte 488 484 svenske menn som ble innkalt til verneplikt mellom 1969 og 1980 i 18-årsalderen. Under den 37 år lange oppfølgingsperioden fikk 487 av deltakerne tidlig demens – med en snittalder på 54 år da de fikk diagnosen.

Øker rsiko fem ganger

Resultatene viser at alkoholforgiftning (mild eller kraftig beruselse) er sterkest knyttet til utvikling av demens i oppfølgingsperioden; den øker risikoen nesten fem ganger .

Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen.

Utgjorde 68 prosent av demenstilfeller

Blant de andre risikofaktorene er dopmisbruk, nedsatt kognitiv funksjon, kortvoksthet eller høyt blodtrykk ved innkallingstidspunktet.