Norge

Han har kjempet i 23 år

Mike Axdal mistet sin far og sin bror i brannen på «Scandinavian Star». Siden har han jobbet for å finne ut hva som egentlig skjedde.

Mike Axdal mistet broen og faren sin i brannen som tok 159 menneskeliv. I de 23 årene som er gått etter «Scandinavian Star»-katastrofen, har han kjempet utrettelig for å finne ut hva som egentlig gikk galt og hvem som sto bak brannen.
  • Frode Sætran

Mike Axdal kjempet for å redde folk fra brannen. Nå kjemper han for ofrenes etterlatte, og for å stille ansvarlige til rette.

I løpet av de 23 årene som er gått etter mordbrannen om bord på «Scandinavian Star» har Mike Axdal opparbeidet seg et enormt bibliotek med dokumentasjon. Han har forsynt frivillige granskere med kildemateriale som blir brukt til å opplyse offentligheten om sider ved katastrofen som ellers neppe ville blitt kjent.

Akkurat i disse dager venter han på svar fra Norges justisminister Grete Faremo på en forespørsel om å få innvilget støtte til fri sakførsel i en sivilrettslig sak mot forsikringsselskapet Skuld, der han krever erstatning for seg selv og sine medpassasjerer.

— Det er forsikringsselskapet som tvinger meg til å føre saken for en norsk domstol. Jeg ville heller tatt saken i Danmark, sier Axdal.

Malerarbeid

Da «Scandinavian Star» ble hentet fra Amerika for å bli satt inn i fergetrafikk mellom Oslo og Frederikshavn, så hun ikke bra ut. Mike Axdal drev et malerfirma og hadde tidligere hatt oppdrag for skipsreder Henrik Johansen, og ble tilkalt også denne gangen.

Les også

Motivet som ikke ble etterforsket

Axdal hadde egentlig ikke tenkt å bli med, men Johansen hadde et akutt problem med å få skipet i noenlunde stand for å unngå at besetningen forlot skipet i protest mot de dårlige forholdene om bord.Axdal tok derfor med seg sin bror og sin far for å hjelpe til da han gikk om bord tidlig om morgenen 6. april 1990. Materialer og inventar var stablet i korridorer og overalt ellers hvor det lot seg gjøre.

— Vi begynte nederst i skipet og jobbet intenst hele dagen, forteller Axdal. Arbeidet fortsatte mens passasjerene kom om bord i Oslo, og senere mens «Scandinavian Star» stevnet utover Oslofjorden på vei mot Danmark. Sent på kvelden fant de tre malerne frem til sine lugarer og gikk til sengs.

Reddet liv

— Jeg vet fortsatt ikke hva som vekket meg, men tror det var skrikene. Jeg var fortsatt ikke helt våken da jeg løp ut i korridoren og fikk vekket min bror og min far. Vi begynte å gå korridoren bakover i skipet. Etter en stund merket jeg et lite drag av kald luft fra siden, og gikk mot trekken. Der fant jeg en dør ut til akterdekket, forteller Mike Axdal.

Han hadde bare armbåndsuret og underbuksene på seg. Det var alt. Men han har utdannelse som røykdykker. Han gikk inn i igjen for å finne broren og faren. I stedet fant han andre mennesker som lå på gulv og i trapper, og begynte å redde ut medpassasjerene. Han vet ikke hvor mange han fikk ut, men husker veldig godt et barn han ikke rakk å få ut i tide.

Min far og bror ble funnet etterpå. De lå helt bakerst i korridoren. De trodde nok de ville finne en dør der, men på "Scandinavian Star" var dørene på siden, lengre frem i skipet, sier han.