Her er Veivesenets handlingsplan 2018–2023: Start for E18 vestover og nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

De fem neste årene er Statens vegvesen i gang med 50 store veiprosjekter. De vil begynne på E18 vestover og nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen.

Lite tyder i dag på at det blir noen annen løsning enn et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen.

Det er ikke bare Regjeringens «Nye Veier» som nå får planlegge veibygging over flere år. Onsdag morgen kom Statens vegvesen med sin handlingsplan for perioden 2018–2023, som skal sette Nasjonal transportplan ut i livet.

  • Du kan lese hele rapporten her.

Når alle prosjekter på under 500 millioner kroner holdes utenfor skal Veivesenet bygge vei for ca. 135 mrd. kroner. 42 av disse er bompenger.

I tillegg holder Nye Veier på med prosjekter for 40 milliarder kroner.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier at bevilgningene til vedlikehold nå er så store at de vil klare å ta inn på etterslepet.

Av litt over 10 milliarder til vedlikehold går litt over 8 milliarder til oppgradering av tunneler.

  • SELVKRITIKK I VEIVESENET: – Vi har hatt en egenmektig og «vi vet best-kultur», sa veidirektøren nylig til Aftenposten. Og skrøt litt av Nye Veier.
Direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved ett av selskapets nye prosjekter på E18 gjennom Agder.

Legger opp til å bygge nytt tunnelløp

På listen over prosjekter som startes opp i perioden 2018–2023 er ny E18 vestover fra Oslo og nytt løp i Oslofjordtunnelen.

I fjor vår kunne Aftenposten fortelle at Regjeringen vil ha et nytt tunnelløp, og ikke en bro, som Veivesenet i 2015 mente at var mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det loves penger til prosjektet i Nasjonal transportplan som ble vedtatt i fjor.

Men denne planen er «retningsgivende». Handlingsplanen som kommer nå er mer forpliktende. Politikerne har siste ord, men både regjeringspartier og opposisjon uttalt at fagfolkene nå skal få bestemme mer.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier likevel til Aftenposten at spørsmålet om nytt løp i Oslofjordtunnelen ikke endelig er avgjort.

E6 Hålogalandsbrua utenfor Narvik i Nordland.

Dette skjer på noen av de mest trafikkerte veiene

Rv 7:

Det er satt av 300 mill. kr til utbedring av strekningen. Strategien for utbedringen er å starte fra sør etter Ørgenvika.

Rv 52:

Det er satt av 500 mill. kr til utbedring av strekningen. Det kommer ikke penger til å føre veien utenom Hemsedal sentrum.

Rv 3 Østerdalen:

Det er satt av 600 mill. kr til utbedring av strekningen, i tillegg til 320 mill. kr til vedlikehold. Strekningen Atna nord–Alvdal prioriteres.

Dette skjer i de største byene

Dette store kollektivprosjektene får særskilte tilskudd fra staten:

Metrobuss i Trondheim, der utbygging
pågår.

Bussveien på Nord-Jæren (med Stavanger), der utbygging
pågår.

Bybane til Fyllingsdalen i Bergen, med planlagt byggestart i 2018/2019.

Fornebubanen i Oslo og Akershus, med planlagt byggestart i 2020.

Ny metrotunnel gjennom Oslo mellom Majorstuen og Bryn, på strekningen
Majorstuen-Tøyen/Ensjø, med planlagt byggestart i 2024–2029.

Veivesenets plan for likestilling

Handlingsplanen byr på ambisjoner for alt fra færre drepte i trafikken til kollektivpakker for byene og mer miljøvennlig, og selvstyrt, transport.

Et eget avsnitt er også viet likestilling:

«Statens vegvesen skal arbeide for å fremme likestilling og skape et samfunn uten diskriminering. Både i rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter skal etaten opptre inkluderende og bidra til at ingen mennesker diskrimineres, hverken på bakgrunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne,
etnisitet eller seksuell orientering.»