Hvilke digitale helsetjenester du får, avhenger av hvor i Norge du bor

To av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men mange er bekymret for personvern og sikkerhet.

Du kan få ordnet stadig flere helsetjenester på nettet.

Mandag legges resultatene frem fra Norsk e-helsebarometer 2018. Undersøkelsen kartlegger folks og helsepersonells holdninger til digitalisering av helsesektoren.

– Det skjer mye positivt. Det er tredje året vi har den samme undersøkelsen, og digitaliseringen av helsesektoren har kommet mye lenger på disse årene.

Det gjenspeiles i holdningene både til folk flest og helsepersonell, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS i Bodø. Firmaet leverer digitale løsninger og elektronisk pasientjournal til store deler av helsesektoren.

Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS, mener utviklingen i e-helse går riktig vei.

1: En av tre mener helsesektoren henger etter digitalt

– Men andelen som mener det, har sunket fra nesten halvparten av de spurte i 2016. Dette viser at det går riktig vei, mener Viksjø.

2: Syv av ti har logget inn på helsenorge.no.

Det gjelder også de eldre brukerne over 65 år.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge som inneholder både helseinformasjon og selvbetjeningsløsninger.

Av dem som har logget inn, har en tredjedel vært inne to-tre ganger det siste året, og åtte av ti opplever at digital tilgang gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger.

– Vi synes dette er gode resultater. Bruken øker, og det er vi glade for, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse som driver helsenorge.no.

Brukere i Helse-Nord og Helse-Vest kan gå inn og lese sine egne sykehusjournaler på helsenorge.no. De kan også se hvem som har vært inne i dem.

Men foreløpig er det bare disse to helseregionene som har kommet så langt i digitaliseringsprosessen.

Helse Sør-Øst står for tur, og skal i løpet av 2018 ha innført innsyn i sykehusjournaler. Sist kommer turen til Midt-Norge.

Her er noen av tjenestene har du tilgang til som innlogget på helsenorge.no

3: 16 prosent sier de har mottatt informasjon om digitalisering fra myndighetene

Det var ikke mange – hva er grunnen til at dere informerer så lite, Bergland?

– Grunnene til at vi ikke har gått ut med informasjon på nasjonalt nivå om helsenorge.no er nettopp at bare deler av befolkningen har hatt tilgang til alle tjenestene, sier hun. – Det er først nå og fremover at innsyn i egen sykehusjournal begynner å komme ut til hele landet.

– Om fem år vil vi ha et stort antall digitale helsetjenester i Norge. Det kommer til å bli like vanlig som nettbanken, sier Bergland.

4: En av fire er kjent med forskjellen mellom kjernejournal og pasientjournal.

I den såkalte kjernejournalen som ligger på helsenorge.no ligger det kritisk informasjon om den enkelte pasient som kan være livsviktig i akutte situasjoner. Som for eksempel at man er allergisk overfor enkelte legemidler.

– Dessverre har bare 12 prosent av de pasientene dette gjelder fått det registrert i sin kjernejournal – det er altfor få, sier Bergland.

5: To av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet.

Tredjedelen som ikke ønsker mer digital kommunikasjon oppgir reduksjon av menneskelig kontakt som viktigste årsak, viser undersøkelsen. Det er flere i gruppen 50–64 år som svarer det enn i gruppen under 35 år.

Tor Viksjø i Dips sier han har stor forståelse for dette:

– Å ha noen å snakke med er fortsatt veldig greit. På noen områder skal man ikke undervurdere kommunikasjon mellom to mennesker, sier han.

– Mange eldre er ikke fortrolig med digitale verktøy. Men for dem som ønsker å finne ut av ting selv, eller kommunisere med legen sin via pasientsky, er det greit at tilbudet er der.

6: Over halvparten av befolkningen er ikke kjent med at det finnes helse-app’er som lagrer informasjon

57 prosent svarer at de ikke er klar over at informasjon fra helse-app’er på smarttelefoner lagres på store servere som eies av selskaper som for
eksempel Facebook, Google, Apple og andre.

7: Halvparten av befolkningen er blitt mer bekymret for pasientsikkerhet grunnet nyheter om at utenlandske selskaper har hatt tilgang til opplysninger om norske pasienter

Informasjon på avveie og misbruk bekymrer folk like mye som feilbehandling, viser undersøkelsen.

– Det er ikke rart at folk er skeptiske og synes dette er skummelt, det er bare fornuftig etter avsløringen om at «hackere» har kommet seg inn i sykehussystemene, sier Viksjø.

– Vi som jobber med dette, synes det er bra at folk er opptatt av personvern og sikkerhet så lenge det ikke skaper frykt for å bruke de nye tjenestene.