Norge

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen

Legeforeningen krever at myndighetene umiddelbart handler for å redde fastlegeordningen.

President Marit Hermansen i Legeforeningen mener det er på tide at myndighetene våkner og gjør noe med fastlege-krisen.
  • og NTB

– Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen etter at Legeforeningens landsstyre onsdag samlet seg bak en egen resolusjon om krisen i fastlegeordningen.

Halvparten av landets kommuner har problemer med å rekruttere fastleger, og ti av landets største kommuner melder at situasjonen har forverret seg betydelig siden i fjor.

Hovedårsaken til krisen er at legene har en stadig lengre og mer krevende arbeidshverdag.

Helsedirektoratets undersøkelse viser at fastleger i snitt jobber 55,6 timer i uken, og at 10 prosent jobber mer enn 75 timer. Halvparten ser ikke for seg at de fortsatt er fastleger om fem år.

  • Les også kronikken: Fastlønn for fastleger? Ja takk | Ander Danielsen Lie

På Legeforeningens landsstyremøte ble en resolusjon om krisen enstemmig vedtatt av de 148 delegatene.

– Resolusjonen som landsstyret har samlet seg om i dag, sender et tydelig signal. Situasjonen lar seg ikke løse uten bedre rammevilkår og flere fastleger. Utfordringene krever at man tar tak i dette umiddelbart, sier Hermansen.

Les mer om

  1. Legeforeningen
  2. Fastlegene