Norge

Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i arbeidet mot vold.

  • Bethen Steenbuch

I 2018 skal Krisesentersekretariatet lede pionérprosjektet Se sammenhengen for å øke bevisstheten om forholdet mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Målet er et tettere samarbeid mellom helsevesen, barnevern, politi, Mattilsynet og veterinærer om avdekking og håndtering av vold.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding