Norge

Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i arbeidet mot vold.

  • Bethen Steenbuch

I 2018 skal Krisesentersekretariatet lede pionérprosjektet Se sammenhengen for å øke bevisstheten om forholdet mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Målet er et tettere samarbeid mellom helsevesen, barnevern, politi, Mattilsynet og veterinærer om avdekking og håndtering av vold.

Les hele saken med abonnement