Veterinærer skal inn i kampen mot familievold

Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i arbeidet mot vold.

Forsker Karianne Muri ved NMBU Veterinærhøgskolen arbeider med å øke kompetansen hos veterinærer og andre relevante yrkesgrupper om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

I 2018 skal Krisesentersekretariatet lede pionérprosjektet Se sammenhengen for å øke bevisstheten om forholdet mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Målet er et tettere samarbeid mellom helsevesen, barnevern, politi, Mattilsynet og veterinærer om avdekking og håndtering av vold.

Les hele saken med abonnement