Færre vitner i ankesaken etter Valdres-dødsfallet

Partene fjerner rundt 25 vitner i ankesaken mot moren til 13-åringen som døde av avmagring på en hytte på Beitostølen på nyttårsaften i 2015.

13 år gamle Angelica Heggelund døde av avmagring etter et opphold på denne hytta på Beitostølen.
  • og NTB

I ankesaken som skal opp for Eidsivating lagmannsrett 15. januar, vil spørsmål knyttet til påstander om mobbing av jenta i oppveksten, og oppfølgingen av dette på ulike stadier, ikke bli en del av bevisføringen, opplyser førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til NRK.

– Vi mener dette er spørsmål som ikke er viktige. Saken blir derfor begrenset. Det blir færre vitner, og det er satt av mindre tid til saken, sier Dymbe.

Moren til 13 år gamle Angelica Heggelund ble i Valdres tingrett i mai i fjor dømt for ved grov uaktsomhet å ha forårsaket datterens død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp. Datteren døde av avmagring.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier det blir rundt 25 færre vitner under ankebehandlingen av rettssaken mot moren til Angelica Heggelund. 13-åringen døde av avmagring på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Det er satt av tre uker til ankesaken på Hamar – betydelig kortere tid enn i den første rettsrunden. Vitnelisten er nå kortet ned fra 75 til rundt 50 personer.

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, sier de er godt fornøyd med at saken begrenses noe.

– Under saksforberedelsen er det enighet om å spisse bevisførselen opp mot det som omfattes av tiltalen, ikke hva slags oppfatning personer og skoler i Lommedalen måtte ha om tiltalte. Det var det for mye av i tingretten. Og det er vi meget tilfreds med, sier Sandland.