Norge

Det er blitt færre etniske nordmenn i Norge

Vi er blitt en halv million flere innbyggere i Norge siden 2004. Personer med innvandringsbakgrunn står for hele veksten.

Siden 2004 har vi blitt en halv million flere, utelukkende takket være personer med innvandringsbakgrunn. Grønland er en av de mest flerkulturelle områdene i Norge.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

— Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sier forsker Minja Dzamarija i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hun har studert befolkningsutviklingen med spesielt øye for innvandringsbefolkningen, og publiserte tirsdag en artikkel i statistikkmagasinet Samfunnsspeilet.

4400 færre etniske nordmenn

Der går det frem at antallet etniske nordmenn har gått ned med 4400 personer de siste ni årene. På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere.

Hele denne veksten har altså kommet blant innvandrerbefolkningen. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 tiil 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija.

Les også

Nå er det flere katolikker enn muslimer i Norge

— Dette betyr at i denne gruppen er det flere som dør eller utvandrer enn det er som blir født eller flytter inn i Norge igjen, sier Dzamarija. Hun understreker at man for å havne i denne gruppen, som i rene tall består av rundt 3,9 millioner mennesker, må alle besteforeldrene være født i Norge. En svensk besteforelder gjør at man blir en del av statistikken over dem med innvandringsbakgrunn.

Førstegenerasjon utgjør 12 prosent

Tallene viser at det er blitt over 300.000 flere innvandrere i denne perioden. Personer som selv har innvandret utgjør nå 11,7 prosent av Norges befolkning, og den voldsomme veksten skyldes først og fremst den sterke arbeidsrelaterte innvandringen fra Øst-Europa.

77.000 polakker har innvandret til Norge, hvilket gjør det til den desidert største innvandrergruppen. Blant de som selv har innvandret er over halvparten fra Europa, 29 prosent fra Asia og 11 prosent fra Afrika.

I tillegg til innvandrere kommer det SSB kaller «norskfødte med innvandrerforeldre», og som ofte benevnes som andregenerasjonsinnvandrer.

Denne gruppen utgjør 2,3 prosent av befolkningen, og har doblet seg siden 2004, her er norskpakistanere og norsksomaliere den største gruppen, med henholdsvis rundt 15.000 og 9000 personer.

I denne gruppen er over 7 av 10 under 16 år.

Årlig vekst tilsvarende Skiens befolkning

Djamarija presenterte sine funn på et seminar hos Statistisk sentralbyrå. Der påpekte hun lakonisk at enkelte har savnet stemmene til tredjegenerasjonsinnvandrere i samfunnsdebatten.

Les også

Ordfører: - Hvorfor snakker vi ikke om problemene?

— «Tredjegenerasjonsinnvandrere», altså personer med fire utenlandsfødte besteforeldre og to norskfødte foreldre, utgjorde pr. 1. januar bare 465 personer. 97 prosent av disse er under 15 år, sa Dzamarija.Det er heller ikke veldig mange som er barn av såkalte henteekteskap, men denne gruppen vokser raskt, ifølge Dzamarija.

Dzamarija sier til Aftenposten at veksten i innvandrerbefolkningen har vært svært høy de siste årene.

— Det er en betydelig innvandring. Rundt 50 000 mennesker i året tilsvarer jo hele befolkningen i for eksempel Skien eller Sarsborg. Det blir spennende å se hvordan det vil utvikle seg videre. Man ser noen tendenser til at tempoet er i ferd med å avta noe, sier Dzamarija.

Les også

  1. Færre hit for å jobbe

  2. OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg

  3. Dramatisk befolkningsutvikling for Oslo

  4. SSB: Innvandring lønner seg ikke

  5. Mediene ser en annen vei