Norge

Elden ville inndra et dokument som juryen har fått utdelt – fikk ikke medhold

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, ba torsdag lagmannsretten om å inndra et dokument som aktoratet har delt ut til juryen.

F.v. Eirik Jensens forsvarere Sidsel Katralen, Thomas Randby og John Christian Elden, deretter førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim og aktorene fra Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus.
 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Lagmannsretten avslo Eldens begjæring, men ga ham samtidig rett i noe i hans protest mot aktoratet.

Eldens protest kom i kjølvannet av den opphetede diskusjonen som han og førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim hadde onsdag.

Under diskusjonen karakteriserte Alfheim det Elden sa som «tull», «oppspinn» og «uetisk».

Alfheim er aktor i saken mot hasjimportør Gjermund Cappelen, som har anket straffeutmålingen på 15 års fengsel fra tingretten.

Aktor har gjennom fire dager stilt spørsmål til Cappelen. Under utspørringen, som til en stor del dreier seg om kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen, bruker Alfheim et hjelpedokument med en tidslinje flittig.

Dokumentet er delt ut til aktørene i retten og juryen, men holdes hemmelig for offentligheten.

Elden: Selektiv tidslinje

I dokumentet står alle de 1522 såkalte kommunikasjonshendelsene mellom Cappelen og Jensen. Størstedelen av dette er tekstmeldinger.

– Tidslinjen er et veikart tegnet av påtalemyndigheten, som viser hvilken vei de ønsker å gå. Egentlig er det et hjelpedokument til prosedyren, sa Elden i retten.

Han viser til straffeprosesslovens paragraf 336 andre ledd, der det står at spørsmål som styrer svar i en bestemt retning, ikke skal stilles, unntatt når det «for å prøve påliteligheten av opplysninger som vitnet tidligere har gitt, eller andre særlige grunner gjør det forsvarlig».

– Tidslinjene er komplette så langt man har kommunikasjon mellom de to. Det er ikke bevis i seg selv med ufullstendige e-poster og rapporter. På alle andre punkter er de selektive. De viser ikke hvem andre Jensen kommuniserte med og hva han gjorde, sier Elden.

Aktoratet mener bruken av dokumentet med tidslinjer er uproblematisk og et viktig pedagogisk dokument som skal gjøre det lettere for jurymedlemmene å forstå saken.

– Jeg er opptatt av at vi skal drive bevisførselen til lagretten litt uforstyrret. Tidslinjene er laget på bestilling fra aktoratet for å ha en mulighet til å legge frem 1522 kommunikasjonshendelser mellom Cappelen og Jensen og kunne følge det på en god måte, sa Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker.

Retten: – Tidslinjene er ikke argumenterende

De tre fagdommerne i lagmannsretten brukte en halv time på å behandle Eldens protest.

«På grunnlag av forhandlingene så langt, finner lagmannsretten imidlertid at det er forsvarlig å bruke tidslinjene slik de er fremlagt under avhøret av Cappelen. Opplysningene er ikke omtvistet. Videre vises til at de inntatte sms-ene, som utgjør den dominerende del av tidslinjene, er komplette og fullstendige».

Lagmannsretten avslo altså begjæringen, men forsvarsadvokaten fikk likevel litt medhold.

– Elden har et poeng når han mener at aktor har en tendens til å stille relativt lukkede spørsmål, sa lagmann Kristel Heyerdahl.

Retten vil likevel komme tilbake til temaet under et planlagt møte med aktørene 18. september.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Narkotika
 4. Korrupsjon
 5. Gjermund Cappelen
 6. John Christian Elden
 7. Krim