Ronald Bye er død

Tidligere partisekretær i Ap, Ronald Bye, er død. Den markerte Ap-profilen døde mandag etter lengre tids sykeleie, opplyser familien til NTB.

Ronald Bye fotografert i sitt hjem, 21. april 1997.   FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Bye ble 80 år gammel. Han ble født 23. november 1937 på Høyenhall i Oslo og vokste opp der og på Manglerud. Som ung ble Bye fagutdannet maskinreparatør ved Progress Verktøymaskinfabrikk.

Bye ble tidlig aktiv i Arbeiderpartiet. Fra 1960 til 1963 var han sekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), så LO-sekretær i Øst-Finnmark og i Oppland. Fra 1963 til 1969 var Bye også sekretær i LO sentralt.

– Skylder ham en stor takk

Ronald Bye var en organisasjonsmann av ypperste klasse, som gjennom 20 år hadde viktige posisjoner i AUF, LO, partiet og regjeringen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Med sin selvkritiske åpenhet bidro han på 1990-tallet til en historisk viktig avdekking og opprydding rundt norsk overvåking, en prosess som toppet seg med Lund-kommisjonens rapport fra 1996. For dette – og for hans mange år i arbeiderbevegelsens tjeneste – skylder vi ham en stor takk, sier Støre.

Bye var partisekretær i Ap fra 1969 til 1975. Fra 1979 til 1981 var han samferdselsminister i Odvar Nordlis regjering.

Overvåking

I årene som fulgte, satt Ronald Bye sentralt i en lang rekke organisasjoner og kommisjoner. Han var varaordfører i Representantskapet for Statoil fra 1976 til 1980. Fra 1976 til 1978 var han formann i Forsvarskommisjonen av 1974,

Han satt i NSB-styret fra 1981 til 1985. Han ledet Landsrådet for Heimevernet fra 1982 til 1986. Han var administrerende direktør i Folkeferie fra 1975 til 1983 og administrerende direktør i Norges Reiselivsråd/NORTRA fra 1983 til 1987. Fra 1993 til 1997 var Bye styreleder for Statskog SF.

Fra midten av 80-tallet ble Ronald Bye en aktiv forfatter og spilte en avgjørende rolle i arbeidet med å avdekke ulovlig overvåking, inkludert avlyttingssentralen i Folkets Hus' 9. etasje i Oslo.

Flere manus

Blant de mange bøkene som han har skrevet alene eller sammen med andre, kan nevnes: «Sersjanten» (1987), «Oppgjør» (1992), «De visste alt» (1993) sammen med Finn Sjue og Alf R. Jacobsen, «Niende etasje» (1993), «Norges hemmelige hær» (1995) sammen med Finn Sjue, «Spillet» (1995), «Lojalitetens pris» (1997), «Post Festum Gardermoen» (2001) sammen med Finn Sjue, «Khanovej–Vindenes vind» (2002), «Overvåket» (2008) sammen med Finn Sjue, «Kampen om Operaen» (2009) og «Organisasjonslivets ABC». «Lærebok» (2014) sammen med sin ektefelle Tove Heggen Larsen.

Hun opplyser til NTB at Bye var klar med flere bokmanus da han døde, og at det var hans sterke ønske at de skal gis ut.