- Hun hinter om at vi er late og bortskjemte

LO-leder Gerd Kristiansen mener sykepleiere kan jobbe annenhver helg. Leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By mener det er som å skru klokken tilbake i tid.

Ida Gerø (23), Hilja Hippe (22) og Lasse Johan Thue (25) (fra venstre) fullfører sine siste eksamener ved sykepleierutdanningen i Oslo.

Lasse Johan Thue (25), Ida Gerø (23) og Hilja Hippe (22) gjør seg i disse dager ferdig med sykepleiestudiet ved Høyskolen i Oslo. De synes Kristiansen svartmaler dem som skal ut i helse— og omsorgsyrket.

— Så lenge arbeidsmiljøloven har eksistert, har vi jobbet med denne problematikken. For 20–30 år siden jobbet man annenhver helg, men vi vil ikke ta ett skritt tilbake.

– Våre medlemmer er overtydelige på at de ikke vil jobbe annenhver helg. Norske sykepleiere jobber i turnus som bare det, de jobber tredjehver helg, men vi mener det må være mulig å ha et yrke som kombinerer jobb og et vanlig liv, sier By i NSF.

- Ikke dette vi så for oss

Thue, Gerø og Hilja Hippe gjør seg i disse dager ferdig med sykepleiestudiet ved Høyskolen i Oslo. Da de valgte studiet, ble de forespeilet en sikker, fast jobb ved endt utdannelse.

Nå, etter tre års studietid, venter imidlertid en usikker tid med vikariater, og deltidsjobbing i halve og kvarte stillingsbrøker.

— De fleste har godtatt at de første årene er vikariater eller tilkallingsvakter hvor man blir ringt etter og må jobbe over alt og på alle avdelinger.

– Jeg ønsker å få fast jobb, men jeg forholder meg til det jeg få. Behovet tatt i betraktning er det er rart å se nyutdannede uten jobb, sier Hippe.

Kritiske

Hun sier hun kunne ha jobbet annenhver helg:

— Vi som er nyutdannede vil gjerne tjene penger og betale studielån, men jeg ser at det å jobbe annenhver helg er vanskelig for foreldre. Aleneforsørgere har ikke sjanse, sier Hippe.

Les også

- Det er som om arbeid er blitt fienden til en verdig barndom

— Jeg synes tredjehver helg er nok. Jeg lurer på hva Kristiansens forslag skal løse, sier Thue.LO-leder Kristiansen har liten forståelse for dem som synes det er for mye kvelds- og helgearbeid i omsorgssektoren: Det er en jobb som må gjøres døgnet rundt, og ifølge Kristiansen er det "en selvfølge at man stiller på jobb når arbeidsgiver trenger det”.

— Hun hinter om at vi er late og bortskjemte når vi bare jobber tredjehver helg. Jeg synes heller man må jobbe for å få flere inn i yrket, og sørge for at de som er der har det bra.

– Sånne uttalelser styrker ikke yrkesstoltheten eller moralen. Hun skal som forbundsleder ivareta interessene til arbeidstager, men det virker som hun snakker for arbeidsgiverne, sier Thue.

– Vil tilbake i tid

Anne-Kari Bratten i Spekter tar Kristiansen i forsvar:

– Når sykepleierforbundets Eli Gunhild By sier at Kristiansen vil sette samfunnet 20 år tilbake, er det heller sykepleierne som vil tilbake i tid. Ved å nekte å arbeide mer enn hver tredje helg gjør NSF det vanskelig å få til flere heltidsstillinger. Det er og blir absurd, sier Bratten.

Arbeidspolitikks talsmann i Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, understreker at det er partene i arbeidslivet som inngår avtaler, som politikere ikke rår over, men roser Kristiansen og hennes forbund, Fagforbundet, for signalene de gir:

– Det er åpenbart at vi ville fått færre deltidsstillinger dersom partene kom frem til at man kunne gjøre noe med turnus og helgevakter, sier Røe Isaksen.