Norge

FAFO-rapport om fraværsgrensen: Tre av ti rektorer sier lærerne praktiserer reglene ulikt.

Elevene er mer på skolen, men fraværsreglene praktiseres ulikt, ifølge FAFO-rapport. Én rektor omtaler egen tilpasning som «sunt bondevett».

– Nå er det ikke noe tvil om at fraværet har gått ned, og da håper jeg det blir ro rundt fraværsreglene i den treårsperioden de skal prøves ut, sier fungerende kunnskapsminister, Henrik Asheim (H), i en pressemelding. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Mandag kom den endelige fraværsstatistikken for skoleåret 2016/2017. Og tallenes tale er klar. Fraværet har gått ned målt i både timer og dager.

Betyr det at regelendringen er vellykket? Det skal FAFO forsøke å gi svar på. Den første av tre evalueringsrapporter ble offentliggjort mandag.

FAFO har gitt rapporten tittelen «Fraværet er redusert, men ...».

De har intervjuet utdanningssjefer i fylkeskommunene, fastleger, samt sendt ut en spørreundersøkelse til rektorene.

 • Rundspørring blant fastleger: Ti prosent av arbeidstiden går nå til «frisk» ungdom

Ni av ti rektorer har brukt skjønn

308 av 413 rektorer har svart på spørreundersøkelsen.

 • Ni av ti sier fraværet er redusert, og nesten alle kobler dette til fraværsgrensen.
 • Ni av ti svarer at de har benyttet seg av muligheten til å utøve skjønn når det udokumenterte fraværet ligger mellom 10 og 15 prosent.
 • Nesten syv av ti er helt eller delvis enige i at antallet syke elever som møter på skolen, har økt.
 • Ni av ti sier det er særlige utfordringer med fraværsgrensen i små fag
 • Mer enn tre av ti rektorer svarer at lærerne praktiserer fraværsgrensen ulikt.

Fraværsgrensen som ble innført i fjor har skapt mye debatt. Ikke alle er like fornøyd med det nye reglementet. Foto: Rolf Øhman

Elever går til legen med «bagatellmessige plager»

Fastlegene har fått et eget kapittel i FAFO-rapporten. Konklusjonen etter intervjuene med dem kan oppsummeres slik:

 • Fastlegene forteller om en økning i henvendelser fra skoleungdom med bagatellmessige plager.
 • Fraværsgrensen har potensielt positive utilsiktede konsekvenser for ungdoms helse ved at fastlegene får etablert en relasjon til ungdom som ellers i liten grad oppsøker dem.
 • Kostnadene for den økte belastningen av fastlegene tas av fellesskapets midler.

Det kommer også frem av rapporten at flere rektorer mener dokumentasjonskravet favoriserer elever fra ressurssterke hjem, som har foreldre som kan kjøre dem til legen og betale egenandel.

Rektor bruker «sunt bondevett»

Ulik praksis kan føre til brudd på idealet om likebehandling av elevene, skriver FAFO.

«Jeg er redd at enkelte lærere lar være å føre fravær når de ser at eleven kan tippe over 10 pst. og det er kort tid igjen av skoleåret. Andre fører alt, og dermed oppstår ulik praksis og urettferdighet.», uttaler én rektor som er gjengitt i rapporten.

En annen innrømmer at de har gitt fri til kjøreopplæring fordi skolen ligger på en øy, mens flere sier de godtar fravær når det gjelder elever som driver toppidrett og skal på samling (det er bare arrangementer som gir gyldig fravær, ifølge reglene).

Én rektor omtaler egen tilpasning på skolen som «sunt bondevett», mens en annen skriver at de har elever fra hele landet på skolen, og i og med at det ikke er vinterferie samme uke overalt i landet, så har de godtatt at foreldre fra andre fylker tar med seg elevene på ferie i deres vinterferie.

FAFO: En suksess for de aller fleste

– Det aller viktigste er jo at det har vært en betydelig nedgang i fraværet og en særlig nedgang på yrkesfag, sier forskningsleder hos FAFO, Jon Rogstad.

Han legger til at fraværsgrensen ser ut til å være en stor suksess for de aller fleste elever. Likevel mener FAFO, som rapportens tittel tilsier, at det er noen ulemper.

– Det er lett å bestemme endel ting når man sitter i Oslo, men noen må kanskje gjøre lokale grep for å få det til og det er vel det en rektor beskriver som bruk av «sunt bondevett», sier forskningsleder hos FAFO, Jon Rogstad. . Foto: FAFO

Det gjelder særlig dette med ulik praksis og bekymring rundt hvordan fraværsreglene påvirker elever i faresonen.

– Det er lett å bestemme endel ting når man sitter i Oslo, men noen må kanskje gjøre lokale grep for å få det til og det er vel det en rektor beskriver som bruk av «sunt bondevett», sier Rogstad.

Han legger til at dette er enkeltstående utsagt, men mener det er viktig å påpeke hvis det kan bli systematiske forskjeller mellom hvordan elever behandles.

Uenige om konsekvensen for elever i faresonen

De fleste rektorene ser ut til å være enige om at fraværsgrensen fungerer etter intensjonen for å forhindre skulk og «disiplinere» elever. Men om den virker like godt for elever i en krevende livssituasjon, er de mer uenige om, ifølge rapporten.

Mens noen mener fraværsgrensen hjelper skolen med å fange opp elever i faresonen, frykter andre at reglene kan føre til at disse elevene slutter på skolen etter å ha nådd grensen i ett fag.

I den neste delrapporten skal både elever og lærere intervjues. Da vil man kanskje få bedre svar på dette.

– Det trenger ikke å være en så stor gruppe, men det er veldig alvorlig hvis du har en gruppe som skyves lenger unna skolen, som hadde kunnet fungere med et annet regelverk på litt lenger sikt, sier Rogstad.

Ber om ro rundt fraværsreglementet

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier det er viktig å følge opp ulik praksis på skolene.

– Det er veldig viktig for elevenes rettigheter at dette gjøres så likt som mulig. Det er også noe av årsaken til at vi har laget et så tydelig regelverk og sendt ut en veileder, sier Asheim.

– Dette er noe rektorene selv har et ansvar for å følge opp, legger han til.

– Rektorer er delvis uenige om konsekvensen for elever i faresonen. Hva mener du?

– Tallene fra SSB viser at yrkesfag har laverer fravær enn studieforberedende og at andelen som fullfører øker, de kan ha slått hull på bekymringene som noen rektorer kanskje med rette hadde, svare Asheim.

Han ber nå om ro rundt fraværsreglementet.

– Jeg håper helt oppriktig at vi nå kan få ro rundt dette og at vi slipper nye omkamper.

 • Vil du lese hele rapporten? Den finner du her.

Les mer om

 1. Fraværsgrense

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Bedre karakterer og betydelig lavere fravær etter at fraværsgrensen ble innført

 2. SID
  Publisert:

  Kunnskapsdepartementet svarer Kasper (17): – Fraværsregelen har vært fornuftig og nødvendig

 3. NORGE
  Publisert:

  Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Ikke alle forkjølede elever må til fastlege

 5. SID
  Publisert:

  Fraværet har gått ned, men det er ikke verd det

 6. NORGE
  Publisert:

  Lemper på fraværsgrensen for kjøretimer