Statsministerens kontor reagerte ikke på Jensens hytteavtalte

Da finansminister Siv Jensen (Frp) la frem hytteleiekontrakten sin for Statsministerens kontor før hun signerte, kom det ingen reaksjoner på prisen.

Statsministerens kontor anså Siv Jensen hytteleie for å være et ordinært privat leieforhold og så ingen grunn til å reagere på prisen.

Senere har avtalen om årlige leie på 40.000 kroner for hytta som er eid av en av Norges rikeste familier, fått mye oppmerksomhet. Ap, SV og Rødt har stilt spørsmål ved om hytta er så billig at avtalen er å regne som en gave og kan skape mistanke om uheldige bindinger mellom finansministeren og Andresen-familien.

Nå skriver VG at Jensen kontaktet Statsministerens kontor (SMK) rundt årsskiftet for snart to år siden og informerte dem om hytteplanene.

– Statsministerens kontor ble kjent med at det var snakk om en årlig leie på 40.000 kroner, skriver statssekretær Rune Alstradsæter ved SMK i en e-post til avisen. Da dette ble sett på som et ordinært privat leieforhold, fant ikke SMK grunn til å reagere på avtalen.

Avtalen ble kjent gjennom oppslag i Dagens Næringsliv. Flere meglere har overfor avisen reagert på leien og mener Frp-statsråden har fått en millionrabatt. Overfor Stortinget har Jensen flere ganger fastholdt at hun betaler gjengs leie for hytta. Hun leier også en båtplass. Heller ikke denne avtalen har SMK sett noen grunn til å gå nærmere inn på.