Norge

«Nettroll» må sone for trusler mot barnevernsleder på Facebook

Det er ikke fritt frem å fremsette trusler og oppfordre til kidnappinger på sosiale medier. En 49-åring er nå dømt for å ha hetset, krenket og truet en barnevernsleder på sin Facebook-side.

En 49 år gammel mann i Vestfold er dømt til 90 dagers fengsel etter at han på Facebook oppfordret sine følgere til å kidnappe barnevernslederens barn.

  • Arve Henriksen
    Journalist

«Måtte noen snart kidnappe barnevernsledernes barn, og de ansvarlige politikeres barn, slik at det blir en reaksjon, som kan stoppe denne galskapen, som har holdt på terrorisere folket i så lang tid ...», sto det på 49-åringen på Facebookprofil.

Dette var ett av en lang rekke innlegg på en mann fra Vestfolds facebooksider i 2016.

Mannen har i mange år med stort engasjement ført det som mange kommunalt ansatte har opplevd som et korstog mot barnevernet og navngitte medarbeidere.

Innlegget han nå er dømt for, var rettet mot lederen for den kommunale barnevernstjenesten i Tønsberg og en tidligere kommuneadvokat.

– En viktig dom

Barnevernsleder Ellen Fisher i Tønsberg sier dette er en viktig dom for alle som jobber i barnevern.

Hun mener det er viktig at barnevernsansatte får den beskyttelsen de har krav på.

– Dette har vært en tøff påkjenning som har gått over mange år. Det er deilig at saken forhåpentligvis er over, at vi kan legge det bak oss og at dette ikke skjer igjen, sier Fisher til NRK.

Beskyldningene haglet

I en periode på fem måneder fremmet mannen en rekke grove beskyldninger mot barnevernslederen. Han påsto blant annet at vedkommende skal ha dekket over et pedofilt nettverk og gjentatte ganger ha begått straffbare handlinger.

Mannen er nå dømt for å ha publisert bilder av barnevernlederen, samt for å ha oppfordret til kidnapping av hennes barn.

Dommen fra tingretten sier i klartekst at mannens ytringer er et klassisk tilfelle av grov nettmobbing, som retten mener det er stort behov for å gi vern mot.

«Aktor har karakterisert (N.N.) som et typisk eksempel på et «nettroll»,
og dette er også etter rettens syn en dekkende karakteristikk på tiltaltes handlemåte. Det er på det rene at offentlig ansatte i det offentlige ordskifte må finne seg i en del karakteristikker og beskyldninger som fremmes på kanskje sviktende grunnlag. I denne sak er man imidlertid svært langt utenfor de tilfeller det her siktes til», skriver sorenskriver Dag Carlstedt i Tønsberg tingrett i dommen, og legger til:

«Videre taler allmennpreventive hensyn for at det reageres tydelig. Den type aktivitet (N.N.) har utvist har i de senere år i betydelig grad spredt seg i deler av samfunnet, og da i stor grad knyttet til barnevernssaker ... Dette er ytterst skadelig, og kan resultere i svært alvorlige handlinger. For eksempel kan hans skriverier oppfattes som oppfordringer til drap og kidnapping. I tillegg til at denne type opptreden er skadelig for den saklige og ønskede offentlige debatt, må det også ta hensyn til den innvirkning handlingene har på de fornærmedes og deres
pårørendes liv».

Les også

Offentlig ansatte hetses grovt og henges ut med navn og bilde på nett

– Fikk alvorlige trusler

Politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl i Sørøst politidistrikt sier at barnevernslederen ble utsatt for svært alvorlige trusler fra noen av mannens Facebook-følgere:

– Det at man kommer med hatefulle ytringer på sosiale medier kan få uante konsekvenser. I dette tilfellet kom det enda alvorligere trusler mot barnevernslederens familie og barn fra andre. Av allmennpreventive grunner er det derfor viktig at retten sender et tydelig signal om at dette er straffbart, og ikke faller inn under ytringsfriheten, sier aktor Lauvdahl.

– Innenfor ytringsfriheten

Forsvarer Robina Shaukat Hussain sier at hennes klient nok i ettertid innser at noen av formuleringene var uheldige, men at det ikke var hans hensikt å true noen:

– Uansett mener han dette ligger innenfor ytringsfriheten, sier advokaten.

49-åringen ble uføretrygdet i 2011. Mye av tiden sin bruker han til å skrive om barnevernet.

Også advokaten fikk gjennomgå

Mannen ble også dømt for å ha kommet med tilsvarende grove innlegg mot kommuneadvokaten, knyttet til hans arbeid med barnevernssaker. Også her skrev tiltalte at vedkommende advokat var en del av et pedofilt nettverk, at han skal ha brukt narkotika, og at han gjentatte ganger har begått andre straffbare handlinger, samt at han oppfordret andre til «å ta loven i egne hender».

Videre skrev mannen i en kommentar på sine Facebook-sider at det bare var et spørsmål om når, ikke om, at noen ville bli tatt livet av.

Fikk besøksforbud

Den samme advokaten ble også gjentatte ganger oppsøkt av den tiltalte på sitt kontor, noe som førte til at politimesteren i Sørøst politidistrikt ila vedkommende besøksforbud overfor kommuneadvokaten.

I retten erkjente den domfelte at han på sin åpne facebookside forsettlig har skrevet alle innleggene, med unntak av ett, med mål om å påvirke ansatte i barnevernstjenesten.

Han åpnet her for muligheten for at hans profil kunne ha vært utsatt for hacking, selv om han selv oppga ikke å ha gitt fra seg innloggingsdata til andre.

I dommen heter det:

«Det som er skrevet er av tilsvarende karakter som flere av de øvrige innlegg, selv om dette er blant de mest alvorlige. Det er ingen objektive
forhold som tilsier at hacking har skjedd eller at innlegget ikke er skrevet av (N.N.), og retten utelukker slike muligheter. Det legges derfor til grunn som bevist at det er (N.N.) som forsettlig har skrevet både de innlegg han har erkjent og det her omhandlede,» skriver Carlstedt.

Får støtte på Facebook

På domfeltes egen Facebookside har saken fått mer enn 27 kommentarer ved 19-tiden fredag kveld.

«Jeg har VARSLET VARSLET VARSLET helt offentlig om overgrep gjort av personer i og tilknyttet barnevernet. Et NETTROLL gjemmer seg og er anonym ... Det er på tie at Aftenposten skjønner forskjellen..» skriver 49-åringen fredag ettermiddag.

Les også

Siden 1990 har han hetset og truet andre. Han har ingen planer om å stanse.

Henviste til ytringsfrihet

I retten hevdet den domfelte at han bare benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Bakgrunnen for ytringene skal ha vært at den domfelte eller noen i hans familie på et tidspunkt for flere år siden mener seg utsatt for en urett av barnevernet.

«Selv om han nå har gitt uttrykk for at han i dag kanskje ville formulert seg annerledes i noen sammenhenger, anser retten at det fortsatt er store fare for at han gjentar sine skriverier på samme vis dersom han ikke effektivt stanses. Ganske betydelige individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres med tyngde, og det er derfor
behov for i alle fall en del av straffen må sones. Ved at en del gjøres betinget har han et ytterligere insitament til ikke å gjenta handlingene», heter det i dommen.

Mannen ble dømt til 90 dagers fengsel, hvor 30 dager må sones.

60 dager ble utsatt med en prøvetid på to år.

I tillegg må han betale 5000 kroner i saksomkostninger, noe som er 2000 kroner mer enn det aktor hadde lagt ned påstand om.

Dommen er ikke rettskraftig da 49-åringen anket på stedet.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Konflikt
  3. Facebook
  4. Tønsberg
  5. Netthets
  6. Rettssaker