Norge

Tønsberg kommune kutter ut ordet lekser og innfører maksgrense for arbeid etter skoletid

I tillegg kommer flere nye regler. Blant annet skal elevene på Tønsberg-skolene få maks to prøver eller innleveringer i uken.

Å sikre at hjemmearbeidet ikke overstiger én times arbeid, kan være vanskelig å få til, tror elevene. – Men hvis lærerne forsøker hardt, kan det gå. Det viktigste er at det er en god grunn til at man får leksene. F.v. Emilie Hauge Pedersen (13), Daniel Gundersen (15), Amara Nilsen (14) og Teodor Nørstebø-Vartdal (15).
 • Bethen Steenbuch
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

– Du føler at det er skole overalt hele tiden, sier Daniel Gundersen (15).

Han går i 10. klasse og sitter i elevrådet på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg. Sammen med elevrådsleder Teodor Nørstebø-Vartdal (15), Emilie Hauge Pedersen (13) og Amara Nilsen (14), er han positiv til de nye retningslinjene kommunen innfører når det gjelder lekser.

– Elevene blir endelig hørt, sier Nilsen.

 • Bare i ett skolefag er gutter best. Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter?

– Elevene opplever en stresset hverdag

– For mye leksepress kan ha negativ virkning på psykisk helse. Elevene opplever en stresset hverdag på grunn av mangel på samarbeid og koordinering fra skolens side, sier Mette Vikan Andersen.

Kommunaldirektør i Tønsberg, Mette Vikan Andersen.

Da hun begynte som kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg i fjor, dro hun til kommunens 14 barne- og ungdomsskoler. Hun arrangerte elevrådskonferanse og fikk klar tale fra elevene: For mye hjemmearbeid, oppgaver, prøver og innleveringer på samme tid skaper psykisk stress.

– Lekser er et belastet ord

Kommunaldirektøren sendte i februar brev til rektorene. Der bes skolene om å komme med forslag til nytt navn på «lekser» innen 1. mai.

– Lekser er et belastet ord. For å få størst mulig effekt av endringene i elevenes oppgaver utenfor skoletid, må ordet lekser bort, sier Andersen.

Hun kommer også med flere andre regler:

 • 1.–4. trinn: Maks 30 minutter arbeid utenfor skoletiden pr. dag.
 • 5.–10. trinn: Maks 1 time arbeid utenfor skoletiden pr. dag.
 • Maks to prøver, innleveringer eller andre større arbeider pr. uke.
– Jeg synes dette er fornuftig. Vi har begynt å jobbe med dette her hos oss, sier rektor Rune Olsen på Kongseik ungdomsskole. Her sammen med fire av representantene i elevrådet.

– De kan kalle det hva de vil

Å fjerne ordet lekser, er ikke det viktigste, mener representantene fra elevrådet.

– De kan egentlig kalle det hva de vil. Noen ganger virker det som om det gis en lekse for at det skal være lekser, sier Teodor Nørstebø-Vartdal (15), mens Emilie Hauge Pedersen (13) forteller at det hender de får stoff de ikke har gått gjennom på skolen i hjemmelekse.

Elevene er også svært glad for at de ikke skal få mer enn to prøver/innleveringer i samme uke.

– Før jul hadde vi rundt ti prøver og innleveringer på et par uker. Da skjer det noe med hodet ditt, sier Gundersen.

Lærer: – Vi er nødt til å endre alt

På lærerværelset er Simen Fredriksen og Helen Lindhjem enig i flere av elevenes poenger. De har nå startet arbeidet med å gi mer målrettede lekser.

– Vi har en stor jobb å gjøre og må endre praksis, sier Helen Lindhjem, rådgiver og trinnleder på 8. trinn, her sammen med Simen Fredriksen, kontaktlærer for 8A.

– Vi må ha mindre mengde, bedre koordinering av lekser og er nødt til å endre på alt, sier Lindhjem.

Når det gjelder å unngå opphoping av prøver og innleveringer, sier hun at de har forsøkt å få til det før, men at det er krevende og at de nå har en stor jobb å gjøre.

Vil måle effekten

De nye reglene skal gjelde alle skolene i Tønsberg.

– Skal vi måle i 2020 om endring av hjemmearbeid og prøver har effekt på elevenes trivsel og helse, må alle gjennomføre dette. Da kan ikke hver skole bestemme det selv, sier kommunaldirektøren.

– Jeg håper at vi, når vi skal måle dette igjen, vil finne mer ungdom tilbake i organisert aktivitet og at de scorer lavere på psykisk stress.

Andersen mener skolen har et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å få til kvartalsvise planer for prøver og hjemmearbeid.

– Det krever et tett samarbeid mellom trinnlærerne. De må finne nye løsninger for prøver og oppgaver.

– Hvordan skal dere måle tiden på hjemmearbeid?

– Det får vi ikke gjort. Noen elever vil gjøre mer oppgaver utenfor skolen, fordi de trives men det. Men fra skolens side skal det være en maksgrense.


Hvor mye tid bruker ungdomsskoleelever på lekser? I Ungdata-undersøkelsen sier 48 prosent at de bruker mer enn én time daglig. Andelen spriker fra 59 prosent i Oslo til 32 prosent i Finnmark.


– Vet ikke at lekser skaper press

Sølvi Lillejord er direktør for Kunnskapssenter for utdanning og står blant annet bak rapporten «Stress i skolen», en forskningsoppsummering med utgangspunkt i spørsmålet Hva kan forårsake stress i skolen?

– Vet vi at lekser skaper psykisk stress?

– Nei, det vet vi ikke. Vi kan ikke si at lekser i seg selv skaper stress. Det kommer helt an på hvordan de gis.

Lillejord slår fast at lekser gitt på feil måte, kan gi stress. Men gitt på en pedagogisk god måte, trenger det ikke være slik.

– Lekser en elev føler at han eller hun ikke klarer, vil kunne gi stress. Hvis eleven opplever at leksene fortrenger andre ting, kan det også gi stress.

Lillejord mener det ikke er belegg for å si at det er endringer i skolen som har ført til at flere unge rapporterer om psykisk stress.

– Forskning viser at det er summen av alt som stresser dem og særlig når det er en ubalanse mellom for eksempel innsats og belønning.

Sier hverken ja eller nei til lekser

– Vi har hverken et ja- eller nei-svar til lekser. Jeg tolker det som skjer i Tønsberg som et bra forsøk på å ta på alvor det som kommer frem om elevers opplevelse av skolestress. Så lenge lærerne har hånden på rattet, det ikke kommer i konflikt med elevenes læring eller lærernes mulighet til å tilpasse opplæringen for enkeltelever i gitte situasjoner, så tror jeg helt klart det er verdt å prøve, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Er det ok med et sentralt pålegg fra kommunen?

– Det er den siden av det jeg synes er vanskeligst, men samtidig så er vi i en situasjon hvor det kanskje er klokt at lokale skolemyndigheter gir noen signaler også. Så lenge lærere, foreldre og elever synes dette er lurt å prøve, synes jeg det er greit.

Aftenposten Junior 27. februar.

Aftenposten Junior skrev denne uken om at to barneskoler og én ungdomsskole i Moss skal teste å være leksefri neste år.

Handal er kjent med at det finnes flere leksefrie skoler.

– Jeg har selv jobbet på en skole som hadde som mål å bli leksefri, men det ble vi aldri. En av utfordringene er foreldrenes forventninger. Lekser berører jo samarbeidet mellom skole og hjem, men griper også inn i hjemmesfæren.

Les mer om

 1. Skole
 2. Lekser
 3. Ungdom
 4. Stress