Norge

Ungdomspartiene krever at politikere som trakasserer blir ekskludert

Kristofer Olai Ravn Stavseng (KrFU), Christine Evjen (Grønn Ungdom), Nicolai Øyen Langfeldt (Unge Høyre) og Sarah Lilleberg Safavifard (Sosialistisk Ungdom) er blant dem som har skrevet under oppropet til moderpartiene. Foto: MORTEN UGLUM / Aftenposten

Ungdomspartiene krever at morpartiene tar varslere mer på alvor. – Det finnes flere saker i politikken som ikke kommer frem på grunn av manglende håndtering fra sentralt hold.

  • Marita E. Valvik
  • Robert Gjerde
    Journalist

Ungdomspartiene i Oslo reagerer på måten KrF har møtt Julia Sandstø etter at hun sto frem med sin historie om at det ikke hjalp å si fra i Aftenposten i forrige uke. Nå har de samlet seg til en felles uttalelse.

– Måten Julia ble håndtert på etter at hun sto frem, viser at KrF ikke har behandlet dette godt nok. Det kan føre til at andre som er i tilsvarende situasjon, ikke tør varsle, sier leder i Oslo KrFU Kristofer Olai Ravn Stavseng.

Nå har fylkeslederne i Unge Høyre, FpU, Unge Venstre, AUF, Rød Ungdom, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom og KrFU gått sammen og skrevet brev til sine morpartier. Her kritiserer de ledelsen i alle partier for det de mener er et strukturelt problem.

De legger vekt på at dette ikke bare er et spørsmål om retningslinjer, men også holdninger.

Stiller krav til morpartiene

I det felles oppropet skriver de:

«Dette finner vi oss ikke i lengre. Medlemmer og tillitsvalgte trenger et langt større vern. Det skal være trygt å engasjere seg i demokratiet i Norge. Dette handler om å vise integritet for det vi tror på, tørre å konfrontere det ubehagelige og stå opp for dem som blir utsatt.»

Samtidig kommer fylkeslederne med følgende krav til partiene:

  • Sette medlemmers og tillitsvalgtes velferd over partiets omdømme
  • Bygge bedre kultur for varsling
  • Ekskludere medlemmer som utøver seksuell trakassering og umuliggjøre at de velges til verv/ansettes i organisasjonen

– Bare å late som man ber om unnskylding

– De sier de ønsker at folk skal varsle, men her viser det seg at det er forskjell på liv og lære, sier Stavseng.

Han begrunner dette blant annet med denne formuleringen generalsekretær i KrF Hilde Frafjord Johnson kom med i forbindelse med saken: «Jeg beklager hvis hun har opplevd at vi ikke har vært støttende nok»

– Dette er bare å late som man ber om unnskyldning og er en manglende anerkjennelse av en alvorlig sak. Nå frykter jeg og de andre lederne av ungdomspartiene i Oslo at KrF bidrar til å gjøre det enda mer utrygt å varsle, sier han, før han legger til:

– Vi er også usikre på om generalsekretæren ser rekkevidden av uttalelsene sine og hvilke konsekvenser det får.

  • Les hele intervjuet med KrFs generalsekretær her.

Selv kjenner han ingen konkrete saker personlig, men kjenner til at det finnes andre saker, både i eget og andre partier.

– Gutter er i liten grad klar over at dette skjer, men jentene snakker mye om det, sier han.

Nå tviler han og de andre ungdomslederne at de unge kvinnene dette gjelder tør å varsle om sine historier.

Frafjord Johnson: Vil drøfte dette i alle partier

Hilde Frafjord Johnson sier i en epost til Aftenposten at det er flott at ungdomspartiene går sammen om dette oppropet og at alle er bevisst at slikt kan skje i alle partier.

Hun vil derfor ta initiativ til at dette drøftes blant generalsekretærene i alle partiene slik at flere skal våge å varsle.

– Offeret skal tros og tas på alvor, det skal være retningsgivende for all vår håndtering. Fra KrFs side ønsker vi at alle saker varsles. Det er den eneste måten vi kan få gjort noe med det, skriver hun.

– Vi har flere ganger beklaget at Julia opplevde at håndteringen ikke var god nok, skriver hun og legger til at varselet fra Sandstø ble tatt meget alvorlig og håndteringen begynte umiddelbart.

– Daværende generalsekretær i KrFU reiste samme dag hun fikk vite om det til Julia i Vestby for å høre hele historien, og håndteringen begynte umiddelbart. Både jeg og KrFU har invitert Julia til å møtes hvor og når hun måtte ønske, slik at vi kan lære av hennes historie og få innspill til å forbedre våre retningslinjer.

Les mer om

  1. #metoo