Norge

Homo-retretten

Det vil minst gå to år før homofile kan inngå ekteskap. Statsråd Karita Bekkemellem innrømmer at arbeidet med en ny ekteskapslov er mer komplisert enn hun trodde.

  • Forf>jan Tomas Espedal (foto)

— Jeg håper Stortinget kan fatte noen beslutninger våren 2008, sier barne- og likestillingsminister Bekkemellem.Hun tør ennå ikke love at de folkevalgte på det tidspunktet vil ha mer enn en stortingsmelding om ny ekteskapslov på bordet. I så fall må giftelystne homofile vente enda lenger. For en stortingsmelding må følges opp av konkrete forslag til lovendringer før den får praktiske konsekvenser.- Når tror du de første homofile kan inngå ekteskap i Norge?- Det er det vanskelig å gi et klart svar på. Jeg legger ikke skjul på at min ambisjon er at det skal skje så fort som mulig, og jeg vil ha trykk på prosessen, men noen dato tør jeg ikke gi.Bekkemellem har nå lagt en plan for en omfattende utredning av hvilke lover som må endres og hvilke temaer som må gjennomdrøftes før Stortinget kan gi klarsignal til at homofile kan vies. Barneloven, arveloven, folketrygdloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og partnerskapsloven berøres av de varslede endringene i ekteskapsloven.

Store forventninger.

De rødgrønne har skapt store forventninger blant de homofile. I opposisjon fremmet SV forslag om at en slik lovendring kan tre "i kraft straks", mens Ap. ga Bondevik-regjeringen et halvt års frist på å utrede saken. Når partiene nå har inntatt regjeringskontorene selv, ber de om forståelse for at dette er en vanskelig sak som må utredes grundig og bredt - og at det tar tid.- Ja, det er slik det er. Jeg kan love at jeg er utålmodig på feltet, men jeg ser at dette er store prosesser som en er nødt til å gå gjennom på en forsvarlig måte, sier statsråden.- Er dette arbeidet mer komplisert enn du tidligere har sett for deg?- Ja, helt klart. Etter å ha jobbet med dette i noen måneder, ser jeg hva utredningen må omfatte. Det er ikke små spørsmål man skal ta stilling til, sier hun.

På høring.

Bekkemellem vil ikke oppnevne et offentlig utvalg, men setter i gang en bred utredning som involverer flere departement. Deretter skal saken ut på høring. I løpet av neste år legger hun frem en stortingsmelding eller et lovforslag - eller begge deler. - Jeg håper å kunne legge frem et eller annet i 2007. Vi skal ta opp alt i sin fulle bredde: Vigsel av homofile i kirken og i andre trossamfunn er den store biten. Så har vi adopsjon, assistert befruktning og partnerskapsloven, sier hun. Også internasjonale rettsspørsmål om anerkjennelse av ekteskap mellom homofile vil bli utredet.- Vi tar sikte på møter med ulike interesseorganisasjoner, Den norske kirke og andre trossamfunn. Jeg håper på konstruktiv debatt, sier hun og legger til at de "fleste innser" at tiden jobber for en felles lov for homofil og heterofile. - Vi må prøve å dra lasset sammen og gi mennesker en verdig behandling, oppfordrer hun.- Hvilket råd vil du i dag gi homofile som vil etablere seg i dag: Bør de inngå partnerskap eller vente på en ny lov?- Jeg mener de bør sikre seg best mulig juridisk, sier hun og anbefaler partnerskap. Men hvorvidt et inngått partnerskap senere kan omgjøres til ekteskap, har hun ikke noe svar på.- Det er vi nødt til å vurdere nærmere, sier hun.

Les også

  1. Bush nedstemt

  2. - Fryktelig frustrerende

Karita Bekkemellem.