Norge

Oslo tingrett: Spionsiktede Botsjkarjov skal løslates

Oslo tingrett har bestemt at russiske Mikhail Botsjkarjov (51) skal løslates fra varetekt. – En tapt mulighet, sier Frode Bergs norske advokat.

Mikhail Botsjkarjov i retten torsdag morgen. Oslo tingrett mener den spionmistenkte russeren må løslates fra varetekt.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Ifølge Oslo tingrett er det ikke lenger skjellig grunn til å mistenke russeren for spionasje.

Det er klart etter en kjennelse fra tingretten torsdag formiddag. Det var tredje gang retten tok stilling til spørsmålet om varetektsfengsling.

  • Les også: Frode Bergs advokat tror Russland vurderer bytte mellom Berg og fengslet russer

– PST anker beslutningen, og vi vil be om oppsettende virkning, opplyser politiadvokat Kathrine Tonstad.

Retten ga PST medhold i dette. Botsjkarjov vil dermed sitte fengslet over helgen i påvente av ankebehandlingen.

– Vi mener det foreligger skjellig grunn til mistanke, og grunn til at siktede fortsatt skal sitte varetektsfengslet, sa Tonstad etter kjennelsen hadde blitt lest opp.

Botsjkarjov: Vil reise hjem mandag

– Min klient er svært fornøyd, og han ser frem til at kjennelsen opprettholdes i Borgarting lagmannsrett, sa forsvarer Hege Aakre, som ikke var overrasket over tingrettens avgjørelse.

– Hele saken er absurd, sa Botsjkarjov til Aftenposten. Han ser frem til å reise hjem til Moskva på mandag hvis kjennelsen opprettholdes.

Russeren takker dem som kjenner ham, og som har lest norske nettsteder og aviser.

– Jeg føler at dere støtter meg.

– Nå vil jeg reise hjem så fort som mulig, sa den spionmistenkte russeren etter kjennelsen ble lest opp i Oslo tingrett.

Frode Bergs advokat: – En tapt mulighet

– Nå er ikke dette endelig avgjort. Men hvis han ikke blir sittende i Norge med en alvorlig spionsiktelse så vil det være en tapt mulighet for oss, sier Brynjulf Risnes, spionsiktede Frode Bergs (62) norske advokat til Aftenposten.

Han forteller at Bergs russiske forsvarer, advokat Ilja Novikov, ble gjort kjent med kjennelsen fra Oslo tingrett før han møtte Frode Berg i fengselet torsdag.

– Han er inne hos Berg nå, som naturlig nok er interessert i denne saken. Han har forstått at vi ser dette som en potensiell mulighet, så han håper også at det kan være det, sier Risnes.

Spionsiktede Frode Berg under et fengslingsmøte i Moskva.

Fengslingsmøtet foregikk i rettssal 150 for åpne dører, men med referatforbud. Et stort antall journalister, både norske og russiske, hadde møtt frem for å dekke saken.

Der erklærte russeren seg uskyldig og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet torsdag. PST ba om to nye uker med varetektsfengsling.

– Det har gått ytterligere to uker. PST har fortsatt med sin etterforskning uten at det har fremkommet noe nytt. Siktede er avhørt på nytt, har svart på direkte spørsmål, og hans forklaring virker troverdig, sa Aakre.

Mikhail Botsjkarjov i retten torsdag morgen, flankert av sin forsvarer Hege Aakre (til høyre).

Kan forlate Norge mandag

Skulle Borgarting lagmannsrett komme til samme konklusjon som Oslo tingrett, vil den spionmistenkte russeren kunne forlate Norge.

– Nå skal vi først håndtere dette spørsmålet og ankespørsmålet. Dersom han løslates av høyere rettsinstans, så står han fritt til å forlate landet. Det vil PST måtte leve med, sier Tonstad.

– Men vil etterforskningen leve videre?

– Det må vi vurdere. Vi er et godt stykke på vei med etterforskningen, men vi er ikke helt i mål. Vi får vurdere den situasjonen vi står i, svarer hun.

Har avhørt vitner i utlandet

PST bekreftet torsdag at de har avhørt vitner i utlandet i saken. Politiadvokat Kathrine Tonstad vil ikke kommentere hvorvidt dette er personer som var til stede under seminaret på Stortinget da tilstedeværende meldte fra om det PST kaller «mistenkelig oppførsel».

– Forsvareren sier at ettersom tiden har gått og bevisbildet ikke er blitt styrket, så er mistanken svekket. Er du enig i det?

– Det er fortsatt uavklarte spørsmål i saken. Samtidig er det viktig at vi vurderer bevissituasjonen fortløpende, og ser på styrken av mistanken opp mot den tiden siktede sitter i varetekt, svarer Tonstad.

Hun opplyser at siktede har forklart seg i flere avhør, og at han fremstår fullt villig til å snakke med norske PST.

Mikhail Botsjkarjov fotografert under en konferanse i regi av European Center for Parliamentary Research and Documentation.

I Moskva er nyheten så langt dekket av Interfax, og deres melding er sitert i flere medier. Interfax-meldingen fremstiller det imidlertid som om han allerede er løslatt, selv om kjennelsen er anket av PST.

– Vi ble informert om dette av den norske delegasjonen i den interparlamentariske unionen, sier lederen for utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet Konstantin Kosatsjov til Interfax.

– Vi har diskutert dette problemet med dem de siste dagene, legger han til.

Les mer om

  1. Spioner
  2. FSB
  3. PST