Norge

Kirken krever at Søreide stanser salget av militært materiell til Saudi-Arabia

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman var forsvarsminister og sentral da landet gikk til krig mot houthiene i Jemen, en krig som har kostet 10.000 mennesker livet og drevet millioner på flukt og ut i sult. Foto: AP / NTB scanpix

Presset mot regjeringen øker for å stanse all eksport av krigsmateriell til Saudi-Arabia. Kirken og flere andre trossamfunn stiller seg nå bak kravet.

  • og NTB

Amnesty krever full stans i salg av militært materiell til Saudi-Arabia. De får støtte fra Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt.

Hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Norsk-Folkehjelp og Redd Barna vil også ha stans. Det samme krever nå Den norske kirke og en rekke andre tros- og livssynssamfunn, viser en rundspørring NTB har foretatt.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener kontrollen med eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia er god og avviser derfor kravet om stans.

– Mellomkirkelig Råd støtter kravet fra Amnesty med flere om å stanse all eksport av militært utstyr til krigførende land, sier generalsekretær Berit Hagen Agøy til NTB.

Rådet, som regnes som Kirkens «utenriksdepartement», vil også ha full gjennomgang av oljefondets investeringer i Saudi-Arabia.

Det slutter også opp om kampanjen for å få fondet til å trekke ut sine investeringer fra våpenprodusenter som forsyner de krigførende partene i Jemen.

Saudi-Arabias krigføring i Jemen har ifølge FN gjort landet til verdens største humanitære katastrofe. Norske partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn krever nå at regjeringen stanser eksporten av militært utstyr til Riyadh. Foto: Hani Mohammed AP / NTB scanpix

Høyst rimelig

Den katolske kirke mener også at Norge bør stanse eksporten av krigsmateriell til regimet i Riyadh.

– I lys av utviklingen i den senere tid, virker det høyst rimelig at vi stanser eksport av militært materiell til Saudi-Arabia, sier biskop Bernt I. Eidsvig til NTB.

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.

– Salg av utstyr av militær betydning til Saudi-Arabia er derfor problematisk sett fra vårt ståsted, sier han til NTB.

– Saudi-Arabia bryter grovt med menneskerettighetene generelt og trosfrihet spesielt. Vi stiller oss derfor undrende til at dette ikke har fått større konsekvenser for Norges forhold til denne staten, sier Lothe.

– På generelt grunnlag deler vi derfor de kritiske vurderingene som er gjort når det gjelder oljefondets involvering i Saudi-Arabia, sier Lothe.

Jobber mot

Kvekersamfunnet er også krystallklare og minner om at de helt siden stiftelsen på 1600-tallet har vært pasifister.

– Et generelt prinsipp er at våpeneksport er problematisk og noe vi jobber mot, alltid og til alle tider, sier Hanne Hognestad til NTB.

– Kvekeres holdning er først og fremst at konflikter må løses uten vold, og at det er av spesielt stor viktighet å jobbe for dette, legger hun til.

Ikke et øyeblikk i tvil

Det Mosaiske Trossamfund har ikke for tradisjon å ta opp politiske spørsmål, understreker leder og forstander Ervin Kohn.

Han ønsker derfor ikke å ta stilling til Amnestys krav om stans i eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia og gjennomgang av oljefondets investeringer i landet.

– Men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de fleste av våre medlemmer synes at konsekvensene for sivilbefolkningen i Jemen er helt forferdelige, sier Kohn til NTB.

Har knapt noe valg

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund er helt klar på at regjeringen bør stanse all eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia.

– Bruddene på menneskerettighetene i dette landet gjør at vi knapt har et valg, sier han til NTB.

Enger reager også på at oljefondet har økt sine investeringer i landet med nærmere 75 prosent siden Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leder.

– Norge bør være i front av alle gode krefter som ønsker å vise motstand mot dette autoritære regimet, sier han.

Det har ikke lykkes NTB å få kommentar fra muslimske trossamfunn i Norge.

Les mer om

  1. Menneskerettigheter
  2. Kirkens Nødhjelp
  3. Mohammed bin Salman
  4. Norsk Folkehjelp
  5. Jemen