Norge

Utdanningsforbundet ber Norge droppe PISA. De «skyter på helt feil blink», mener kunnskapsministeren.

Hørt om PISA, men ikke TIMSS? Den neste uken vil norsk skole få servert en stor dose testresultater fra internasjonale undersøkelser.

– At vi har en PISA-styrt norsk skole, er overdrevet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Men både Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet mener undersøkelsen har fått styre for mye. Utdanningsforbundet, ved leder Steffen Handal, ser helst at Norge trekker seg ut.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Elever og lærere vil kanskje ikke merke så stor forskjell, men norsk skole står foran en innholdsrik uke:

Resultater fra tre internasjonale skoleundersøkelser; TIMSS, TIMSS Advanced og PISA (se fakta) vil bli publisert i løpet av kort tid. I tillegg kommer resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn.

Som bakteppe har Senterpartiet tidligere i høst leverte et forslag til Stortinget med mål om å trekke Norges ut av hele PISA-undersøkelsen

Utdanningsforbundet: Bruker en liten flik til å styre alt

I den forbindelse har også lærernes organisasjon, Utdanningsforbundet, anbefalt at norske myndigheter dropper PISA.

– Det er mest fordi PISA i altfor stor grad har fått legge premisser for norsk utdanningspolitikk. Og PISA måler bare en liten del av skolens brede mandat, sier leder Steffen Handal.

– Det gjenstår å se om vi klarer å håndtere PISA 2015 på en fornuftig måte, men jeg har vanskeligheter med å se at det skal bli så veldig annerledes i år.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Handal mener myndighetene går i følgende felle: De bruker PISA, som måler en liten flik av alt som skjer i skolen, til å peke ut retningen for helheten. Han ser på Stortingsmelding 28, om fremtidens skole, som en klar og sterk reaksjon på dette.

  • Meldingen kan du lese mer om her: Vraker forslag om flere eksamener på 10. trinn – krever «verdiløft» for skolen.

Handal vil kvitte seg med PISA, men synes TIMSS er ok. Årsaken er at han mener sistnevnte ikke «misbrukes» i like stor grad.

– Undersøkelsen og funnene blir brukt på en helt annen måte og fremstilles ikke som et VM i skole.

Skepsis også fra elever og rektorer

Elevorganisasjonen vil ikke utelukke at det å trekke seg ut av PISA kan være den beste løsningen.

Også de synes fokuset blir feil med tanke på at testresultatene kun gir begrenset informasjon om et visst antall elever og begrenset utvalg av fag.

– Fokuset rundt PISA kan ikke være som i dag. Det må sees på som nettopp hva det er, internasjonal forskning, sier leder Sylvia Lind.

Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet mener PISA gir verdifull informasjon om utvikling i norsk skole og vil ikke pr. i dag at Norge skal trekke seg ut. Men de mener undersøkelsen brukes feil.

– Viser resultatene en dump i matte, skal det settes inn et voldsomt trykk der. Viser resultatene en dump i lesing, er det der man skal satse. Det legges for mye kraft i de smale tingene PISA måler, som kun er en del av det omfattende samfunnsoppdraget skolen har, sier leder Solveig Hvidtsten Dahl.

– Må ha en bedre balanse

Hvidsten Dahl peker på viktigheten av dreiningen både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen refererer til, en dreining mot mer oppmerksomhet rundt skolens brede dannelsesmandat, noe forbundslederen mener norsk skole hilser velkommen.

– Er det ikke mulig å ha to tanker i hodet samtidig?

– Jo, og det er derfor vi ikke pr. i dag ønsker å droppe PISA. Vi må holde tritt og være oppdatert, men må ha en bedre balanse mellom dagens bruk av PISA-resultatene og annen kunnskap vi trenger for en helhetlig utvikling av norsk skole.

– Ikke VM eller OL i skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener PISA har fått en mytisk stilling i norsk skoledebatt, rett og slett fordi testene ga et mye omtalt «PISA-sjokk» på begynnelsen 2000-tallet.

– Vi oppdaget, etter at vi i flere tiår hadde snakket som om vi hadde en skole i verdenstoppen, at det ikke var sånn likevel. I Skole-Norge er dette en slags «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?».

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Røe Isaksen avviser at vi nå får dommen over norsk skole, eller fasiten. Men han mener både PISA og TIMSS gir viktig informasjon.

– Dette er ikke VM eller OL i skole. Og det er ikke viktig i seg selv hvilken plass vi ender på, men det er interessant å se utvikling over tid. Undersøkelsene gir oss masse tall og data som sammen med alt det andre vi vet kan gi en pekepinn på i hvilken retning norsk skole går.

– Feil at PISA har hatt for mye å si

Han advarer mot å trekke Norge ut av PISA og mener det er feil at PISA har fått styre norsk skolepolitikk.

– For det første vil det være den største svekkelsen av norsk utdanningsforskning noen gang. For det andre skyter Utdanningsforbundet på helt feil blink. Det de egentlig reagerer på, er at de mener debatten om norsk skole handler for mye om PISA.

– Og det gjør den ikke?

– Nei. Der mener jeg de tar feil. At vi har en PISA-styrt norsk skole, er overdrevet.